Browsing Archives

כ״ז בסיון תשפ״א 07.06.21

יום שני כ"ז בסיון תשפ"א 07.06.21


06:10: יו"ר הכנסת צָפוי להודיע היום לכנסת שעלה בִּידֵי יאיר לפיד לְהָקים ממשלה

06:10: יו"ר הכנסת עֲדַיִין לא הודיע מתי יְכַנֵס את מְלִיאַת הכנסת להַצְבָּעָה על הֲקָמַת הממשלה

06:10: אַבְטָחָה הוּצְמְדָה לחברֵי הכנסת של 'ימינה'

06:10: מת מפצעיו אבי הר אבן, חתן פְּרס ביטחון ישראל, שנִפצע אֲנוּשוֹת בהַצָתַת המלון בעכו במַהֲלַך המְהוּמוֹת

06:10: מְתִיחוּת סְביב שְאֵלַת העברת הכסף מקטאר לָרְצועה הצְפוּיָה השבוע

06:10: דְריכות סְביב ההודעה של גורמים כי יְקַיְימו את מִצְעַד הדְגלים בירושלים ביום חמישי

06:10: מִשטֶרֶת ישראל טֶרֶם אישְרה את מִצְעַד הדְגלים המְתוּכְנָן ליום חמישי

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ לְבַטֵל את חובת עֲטִייַת המסֵכות בחֲלָלים סגורים בשבוע הבא

06:10: קופות החולים הִתחילו לְחַסֵן בני 15-12 בחיסון נגד הקורונה

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת

מת מִפְּצָעָיו אבי הר אבן שנִפצע בהַצָתַת המָלון בעכּו

המַדְעָן אבי הר אבן שנִפצע באוֹרַח אָנוּש בַּהַצָתָה של מְלון אפנדי בעכו במַהֲלַך המְהוּמוֹת בעיר, מת אתמול מִפְּצָעָיו בבית החולים רמב"ם שלושה שבועות לְאַחַר פְּצִיעָתו. הר אבן (84), היה בעבר רֹאש סוֹכְנוּת הֶחָלָל היִשְׂרְאלית. הוא זָכָה בפרַס ביטְחון ישראל. בנו, יואב הר אבן, הוא מַנְכַּ"ל רפא"ל.

בת להארי ומייגן

בת נוֹלְדה אתמול במזל טוב לנָסיך הארי ולדוכּסית מייגן מרקל החיים בקליפורניה. בהודעה הרִשְמית שמָסרו נֶאֱמַר: "לילי נִקְרֵאת על שם הוד מַלְכוּתָה המלכה, ששם החִיבָּה שלה במשפחה הוא ליליבת. שְמָה האֶמְצָעי, דיאנה, נִבְחַר כדי לְכַבֵּד את סָבָתָהּ המְנוֹחָה, הנְסיכה מווילס".

עוד נִמְסַר כי התינוקֶת שוקֶלֶת 3.5 ק"ג וכי האֵם והבת בריאות ומַרגישות טוב ונִמְצָאוֹת בבית.