Browsing Archives

י״ט בסיון תשפ״א 30.05.21

האם ישראל מִתְקָרֶבֶת להֲקָמַת ממשלה?

ביום רביעי יָפוּג המנדט של יאיר לפיד להַרְכָּבַת ממשלה והמֶתַח במַעֲרֶכֶת הפוליטית ובציבור עולה. השבוע נֵדַע, אולי, האם תוּקַם ממשלה בקרוב. ביום רביעי נֵדַע גם מי יִהיה הנָשיא הבא של מדינת ישראל.

אֶמֶש נֶעֶרְכו הַפְגָנות ליד מְעוֹן ראש הממשלה וליד בתיהם של ח"כ נפתלי בנט, איילת שקד וגדעון סער בקְריאה להֲקָמַת ממשלת שינוי ולסִיוּם כְּהוּנָתו של נתניהו כראש ממשלה.

אנשי ימין הפגינו ליד ביתה של ח"כ איילת שקד וקראו לה לא להצטרף לממשלה עם 'יש עתיד'.

נוכַח הפִּרסומים על האפשרות שנפתלי בנט יודיע על הליכתו לממשלה עם 'יש עתיד', הִתְגַבְּרו הפרסומים נֶגְדו ברְשָתות החֶבְרתיות. המשטרה מִתְגַבֶּרֶת את האַבְטָחָה סְביב נפתלי בנט וחוקֶרֶת חֲשָד להֲסָתָה נֶגדו ברְשתות החברתיות.

דני קרוון – אוֹמן ישְׂרְאלי בין לאומי

דני קרוון – אומן ישְׂרְאלי בין לאומי

אומן השלום

הלך לעולמו דני קרוון – פַּסָל, מְעַצֵב תַפְאוּרוֹת וצַיָיר ישראלי, חתן פרס ישראל לשנת 1977. בן 90 היה במותו. בשנותיו האחרונות חי ועבד בתל אביב, בפריז ובפירנצה. 

קרוון נולד בתל אביב לאב שהיה אַדְרִיכַל הגנים המיתולוגי של העיר. קרוון הבן יָצַר קרוב למאה עבודות אוֹמָנות סְבִיבָתית בישראל ובעולם וזָכָה בפרסי האומנות הבין לאומיים היוֹקְרָתיים ביותר. ביניהם: פרס 'טבעת הקיסר' ביפן ותואַַר 'אומן השלום' של אונסק"ו.

בין עבודותיו בישראל: כיכר הבימה בתל אביב, הכיכר הלבנה בפארק אדית וולפסון על דרך השלום, אנדרטת חטיבת הנגב ליד באר שבע, 'נתיב השלום' בניצנה וכן הקיר הדרומי של אולם מליאת הכנסת – המכונה "שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך" (על פי תהילים, קכ"ו, ו'),

עבודותיו של קרוון הָפכו לסְמלים מוכָּרים בעולם מסאול ועד ברלין ונירנבג, פריס ופירנצה. ביניהן: כיכר הסוֹבְלנות על שם יצחק רבין בכיכר אונסק"ו בפריז. 

סרט על חייו של דני קרוון מוּקְרָן בימים אלה בבתֵי הקולנוע.

 

כיכר התרבות בתל אביב (ויקיפדיה)

 

שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך, 1966 מליאת הכנסת, ירושלים (ויקיפדיה)

 

אנדרטת חטיבת הנגב, 1963-8 באר שבע (ויקיפדיה)

 

כיכר לבנה, 1977-1988 פארק וולפסון, תל אביב-יפו (ויקיפדיה)

 


דרך זכויות האדם, 1989-1993 נירנברג, גרמניה (ויקיפדיה)

 

בתמונה הראשונה: הפסל והאמן דני קרוון בסטודיו בתל אביב ע"י מיכאלי, תחת רישיון, ויקיפדיה

בתמונה השנייה: כיכר התרבות בתל אביב, ע"י Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel, תחת רישיון, ויקיפדיה

בתמונה השלישית: שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך, 1966 מליאת הכנסת, ירושלים, ע"י יאיר טלמור, תחת רישיון, ויקיפדיה

בתמונה הרביעית: אנדרטת חטיבת הנגב, 1963-8 באר שבע, תחת רישיון, ויקיפדיה

בתמונה החמישית: כיכר לבנה, 1977-1988 פארק וולפסון, תל אביב-יפו, ע"י Talmoryair, תחת רישיון, ויקיפדיה

בתמונה השישית: דרך זכויות האדם, 1989-1993 נירנברג, גרמניה, ע"יתחת רישיון, ויקיפדיה

יום ראשון י״ט בסיוון תשפ״א 30.05.21


06:10: המֶתַח עולה: נִמְשכים המַגָעים להֲקָמַת ממשלה

06:10: ביום רביעי בחצות יָפוּג המנדט של יאיר לפיד להַרְכָּבַת ממשלה

06:10: הַפְגנות נֶעֶרכו אתמול ליד מְעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים וליד בתיהם של ח"כ נפתלי בנט, איילת שקד וגדעון סער בקְריאה לַהֲקָמַת ממשלת שינוי

06:10: אנשיֵ ימין הפגינו ליד בֵּיתה של ח"כ איילת שקד וקראו לה לא לְהִצְטָרֵף לממשלה עם 'יש עתיד'

06:10: המשטרה מְתַגְבֶּרֶת את האַבְטָחָה סְביב נפתלי בנט וחוקרת חֲשָד להֲסָתָה נגדו ברְשתות החֶברתיות

06:10: שר החוץ גבי אשכנזי יוצא היום לביקור במצרים

06:10: הכנסת תִבְחר ביום רביעי את נְשִׂיא המדינה הבא

06:10: האומן דני קרוון, חתן פרס ישראל, הלך לעולמו בגיל 90 

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות