Browsing Archives

ט״ו בסיון תשפ״א 26.05.21

האם מחירֵי פירות הקיץ יֵרדו?

החקלאים מַתְרִיעים על מַחְסור חָמור בפֵירות הקיץ בישראל השנה. אִרגון מגדלֵי הפירות הודיע כי בְּעִקְבות חורף עם טמפרטורות גְבוהות במיוחד ומַחסור במְנוֹת קור, צְפויה יְרידה של 40% לפחות בִּיבוּל פירות הקיץ השנה. המַחְסוֹר בדוְּבְדְבָן גדול במיוחד. צָפוי יְבוּל של כ-1,000 טונות לְעוּמַת כ-2,500 טונות בשנה שעברה. הארגון קורא לרשתות השִיווּק למכור את הפירות במחירים הוגְנִים.

את התוצאות נִפגוש במַהֲלַך הקיץ על לוחות המחירים בדוּכְנֵי הפירות בשוק, בחנות הירקות השְכוּנָתִית ובסופרמרקט.

יום רביעי ט״ו בסיון תשפ״א 26.05.21


06:10: בלינקן בבִיקוּרו בישראל: ארה"ב מְחוּיֶבֶת לביטְחון ישראל, לשיקוּם רְצועת עזה ולִבְנִייָה מֵחדש של היְחסים עם הפלסטינים

06:10: שר החוץ האמריקני נִפגש אתמול בירושלים עם ראש הממשלה ועם שׂרֵי הביטָחון והחוץ, וברמאללה – עם יו"ר הרָשות הפלסטינית אבו מאזן

06:10: מנהיג חיזבאללה נסראללה: כל פְּגיעה בירושלים תוביל למלחָמה אֲזוֹרִית 

06:10: נִמְשָך מבצע 'חוק וסדר' לאִיתוּר מִתְפָּרְעים ומֵפֵרֵי סדר: המשטרה פתחה כ-300 תיקים פְּלִיליים ורָשמה כ-150 דו"חות 

06:10: ארה"ב ורוסיה הודיעו: הנְשִׂיאים ביידן ופוטין יִיפָּגשו ב-16 ביוני בז'נבה

06:10: נִמשכים המַאֲמַצִים להרכָּבַת ממשלה

06:10: ארגון מְגַדְלֵי הפֵּירות בישראל: יְרידה גדולה בִּיבוּל הפירות השנה בגלל השינויים במזג האוויר 

06:10: נשיא ארה"ב ג'ו ביידן: 50% מהאוכלוסיה הבוגרת במדינתו מְחוּסֶנֶת 

06:10: חוזרים לשִגרה אחרי 'סרט' של 15 חודשים: בתי הקולנוע בישראל יִיפָּתחו מחר

06:10: התחזית: עֲלייה בטמפרטורות

26.05.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה.