Browsing Archives

ח׳ בסיון תשפ״א 19.05.21

יום רביעי ח' בסיוון תשפ"א 19.05.21


06:10: חמאס והג'יהאד האיסלאמי מַמשיכים גם הבוקר לְשַגֵר רקטות לעבר הדרום, אֶמֶש יָרוּ גם לשפלה

06:10: צה"ל ממשיך במִתְקָפָה אֲווירית על מַטְרות טרור ברְצועה 

06:10: דובר צה"ל: צה"ל הִמְשיך הלילה לִתְקוֹף  את ה'מֶטְרוֹ' של ארגון הטרור חמאס, 52 מְטוֹסים הִטִילו 122 חִימוּשים על 12 ק"מ של מִנְהָרוֹת

06:10: גורם ישְׂרְאלי: אין סיכום או הִתְחַיְיבות של ישראל להפסקת אש

06:10: שני פועלים זרים מתאילנד נֶהֶרגו אֶמֶש בדרום מפְּגיעַת רקטה

06:10: 3 הֲרוגים פלשתינים בעימותים ביהודה ושומרון, 2 חיילֵי צה"ל נִפצעו באורח קל מִירִי ליד רמאללה

06:10: השְבִיתָה והמְחָאָה במִגְזַר הערְבי: עֲסָקים רבים נִסְגְרו אתמול, נֶעֶרְכו הפגנות בצְמָתים

06:10: אין היום לימודים מנתניה דָרומה

06:10: התחזית: עֲלִייה בטמפרטורות, חם מהרגיל בעונה

פִּיקוּד העוֹרֶף קורא לאֶזרחים להִתְחבר ליִישׂוּמוֹן פיקוד העורֶף ולאֲתַר פיקוּד העורֶף שבהם מֵידע והנחיות בשפות שונות.

הורָאות פיקוּד העורֶף:

בִּשְעַת אַזְעָקָה יש לְהיכָּנס מיד למֶרְחָב מוּגָן (מִקְלָט, מָמָ"ד, חֲדַר מַדְרְגותֹ או חֶדֶר פְּנימי);

יש לִשְהוֹת במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות!

אם אין מֶרְחָב מוּגָן קרוב יש לִשְכַּב על הקַרְקע ולְכַסוֹת את הראש בעֶזרת שתי הידיים;

לא להִתְקַהֵל, לא לְהַגיע לִמְקומות שנִפגעו – זה מְסוכָּן ומַפְריע לִפעולות ההַצָלָה;

תושבים בבתים מְשוּתפים מִתבקשים לְהַשאיר את חַדְרֵי המדרגות פְּתוחים כדי שעוברֵי אוֹרַח יוכלו להיכנס אֲליהם בִּשְעת אַזְעָקָה;

לא להשאיר ילדים לְבד בבית!

19.05.21

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעוֹנָה. בדרום ינשבו רוחות עֵרוֹת ויִיתָכֵן שם אוֹבֶך מקומי.

מחר:

בהיר. תחול עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ וייעשה שם חם מהרגיל עד שְרָבִי. בדרום יוסיפו לנשב רוחות ערות ועֲדַיִין ייתכן שם אובך מקומי.