Browsing Archives

ז׳ בסיון תשפ״א 18.05.21

ביידן קורא להפסקת אש

הנָשיא ביידן שׂוֹחַח הלילה בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו, שיחה שלישית מאז תחילת מִבְצַע 'שומֵר החוֹמוֹת'. בהודָעַת הבית הלבן נכתב כי "נְשיא ארה"ב ביידן שׂוֹחַח עם ראש הממשלה נתניהו. הנשיא הִבִּיעַ את תְמִיכָתו בזְכוּתָה של ישראל לְהַָגֵן על עצמה נגד יְרי הרקטות מרצועת עזה. ביידן קרא לישראל לעשות כל מַאֲמַץ כדי לְהִימָנַע מפגיעה בחַפִּים מִפֶּשַע. שני המַנהיגים שוחחו על פְּעולותיו הצבאיות של הצבא הישראלי נגד חמאס וארגוני טרור אחרים בעזה. הנשיא הביע את תְמִיכָתו בהפסקת אש ודן עם מצרים ומדינות אחרות בקידוּם הנושא".

יום שלישי ז' בסיון תשפ"א 18.05.21


06:10: חמאס והג'יהאד האיסלאמי מַמשיכים גם הבוקר לְשַגֵר רקטות לעבר הדרום

06:10: צה"ל ממשיך במִתְקָפָה אֲווירית על מַטְרות טרור ברְצועה 

06:10: צה"ל הִצְליח לְחַסֵל את ראש החטיבה הצפונית של הג'יהאד

06:10: אַזְעָקָה בגְבול הצפון: 6 רקטות נוֹרוּ אֶמֶש מלבנון לעבר ישראל ונפלו בשטח לבנון

06:10: היום ומחר אין לימודים מנתניה דָרומה

06:10: המלחמה מִבִּפְנים: מת מִפְּצָעָיו יגאל יהושע, תושב לוד שנפצע במְהוּמוֹת בעיר

06:10: אָסוֹן בבית כנסת בערב החג: 2 הרוגים ועֶשְׂרות פצועים בקריסה של טריבונה שהוּקמה בבית כנסת בגבעת זאב בירושלים ללא אישורים

06:10: ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל קוראת להשבית היום את המגזר הערבי

06:10: עד להודעה חדשה: טִיסות בין לְאומיות יִנְחֲתוּ בשְׂדֵה התְעוּפה רמון שליד אילת

06:10: התחזית: טמפרטורות רְגילות בעונה

פִּיקוּד העוֹרֶף קורא לאֶזרחים להִתְחבר ליִישׂוּמוֹן של פיקוד העורֶף ולאֲתַר פיקוּד העורֶף שבהם מֵידע והנחיות בשפות שונות.

הורָאות פיקוּד העורֶף:

בִּשְעַת אַזְעָקָה יש לְהיכָּנס מיד למֶרְחָב מוּגָן (מִקְלָט, מָמָ"ד, חֲדַר מַדְרְגותֹ או חֶדֶר פְּנימי);

יש לִשְהוֹת במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות!

אם אין מֶרְחָב מוּגָן קרוב יש לִשְכַּב על הקַרְקע ולְכַסוֹת את הראש בעֶזרת שתי הידיים;

לא להִתְקַהֵל, לא לְהַגיע לִמְקומות שנִפגעו – זה מְסוכָּן ומַפְריע לִפעולות ההַצָלָה;

תושבים בבתים מְשוּתפים מִתבקשים לְהַשאיר את חַדְרֵי המדרגות פְּתוחים כדי שעוברֵי אוֹרַח יוכלו להיכנס אֲליהם בִּשְעת אַזְעָקָה;

לא להשאיר ילדים לְבד בבית!