Browsing Archives

כ״ב באייר תשפ״א 04.05.21

יום שלישי כ״ב באייר תשפ״א 04.05.21


06:10: הלילה בחֲצות יִפְקַע המנדט של נתניהו להקים ממשלה

06:10: הכנסת קִייְמה אתמול יְשיבת אֵבֶל לזכר ההֲרוּגים באָסון במירון

06:10: מְבקר המדינה הודיע אתמול כי יִפְתַח בבִיקורֶת מְיוּחֶדֶת על אסון מירון

06:10: מַצָבָם של שני פְּצועים מאֲסון מירון המְאוּשְפָּזים בבית החולים רמב"ם בחיפה עדַיִין קשה מאוד

06:10: נִמשך המָצוֹד אחרי המְחַבֵּל שבִּיצַע את פיגוע היְרי בצומֶת תפוח ביום ראשון

06:10: ממשיך להיות אָנוּש מצבו של תלמיד היְשיבה שנִפצע בפיגוע בצומת תפוח, חברו פצוע קשה

06:10: חֲשָש במערכת הביטחון מִפְּנֵי גל טרור בשטחים

06:10: במשאל טלפוני אישרה הממשלה אתמול את מִינוּייָם של חמישה שרים חדשים: שר המַדָע והטכנולוגיה, שר התִקשורת, השר לשִיוְויון אֶזרחי, שר המים והשר להַשְׂכָּלָה גבוהה

06:10: בבית המשפט המְחוזי בירושלים נמשך הבוקר מִשפָּטו של ראש הממשלה

06:10: ישראל שולחת להודו סִיוּעַ רְפואי של כ-10 מיליון שקלים

06:10: מאתמול: אסור לישְׂרְאלים לצאת להודו, אוקראינה, טורקיה, ברזיל, אתיופיה, דרום אפריקה ומקסיקו

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישְׂרְאלים לא לנסוע לחו"ל

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 6,367

06:10: המגֵפה בעולם: 154.402 מיליון נדבקים, 3.240 מיליון מתים

06:10: התחזית: חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובִפְנים הארץ

מי יַחְקוֹר את אסון מירון?

מְבַקֵר המדינה מתניהו אנגלמן הודִיע אתמול כי יפתח בבִּיקוֹרֶת מדינה מְיוּחֶדֶת על אֲסון הר מירון. אנגלמן אמר שיִבְחַן את ההִתְנַהֲלות שהביאה למותם של 45 מִשְתַתפים בהִילוּלַת הרשב"י ולפְצִיעתם של כ-150. הוא אמר כי אינו שוֹלֵל הקמת ועדת חֲקירה מֶמְשלתית, וכי יעביר ליועמ"ש את מַסְקְנוֹתָיו אם יַעֲלה חֲשָד לפְלִילִים.

בְּמַקְבִּיל, בתשובה לפְנִייָה של שר המִשפטים ליועֵץ המִשְפָּטי לממשלה בבקשה לִבְחון הֲקָמָתָה של וַעֲדַת חֲקירה מַמְלַכִתִית, הודיע היועֵץ אתמול כי אין מְנִיעָה מִשְפָּטית לְהקים ועדת חקירה מַמְלַכְתִית לחֲקִירַת האסון. במשרד המִשפטים החלו לפעול להקמת ועדת חקירה מַמְלַכתית.

במשטרה הודיעו ביום שישי כי שני גופִים במשטרה יבדקו את אֵירוּעֵי מירון

ביל ומלינדה גייטס מִתְגָרְשִים

אחרי 27 שנות נִישׂוּאִין – ביל ומלינדה גייטס הודִיעו הלילה כי הֶחְלִיטו לְהִתְגָרֵש. בצִיוּץ בִּטוויטר כתבו בני הזוג: "לאחר הרבה מחשבה ונִיסְיוֹנוֹת לעבוד על מַעֲרֶכֶת היְחָסים שלנו, החלטנו לְסַיֵים את הנישואים שלנו. בְּמַהֲלַך 27 השנים האחרונות גִידַלְנו שלושה ילדים מַדְהִימִים ובנינו קָרָן שעובדת בכל העולם כדי לְאַפְשֵר לאנשים לְנַהֵל חיים בריאים ופרודוקטיביים. אנחנו ממשיכים לְהַאֲמִין במַטָרָה זו ונַמשיך לעבוד יחד בקרן, אוּלָם אנחנו לא חושבים שנוכל להמשיך לְהִתְפַּתֵחַ עוד בְּתוֹר זוג בְּשָלָב זה של חיינו". בסיום הודעתם בני הזוג מבקשים לשמור על פְּרָטִיוּתָם ופְרָטִיוּת משפחתם בדַרְכָּם בחייהם החדשים.

ביל גייטס (65), מְיַיסֵד עֲנָקִית הטכנולוגיה מיקרוסופט, הוא אחד האנשים העֲשִירים בעולם. שֹוְויוֹ מועֲרָך ב-124 מיליארד דולר.