Browsing Archives

י״ז באייר תשפ״א 29.04.21

יום חמישי י"ז באייר תשפ"א 29.04.21


06:10: במַעֲרֶכֶת הפוליטית נִמשכים המַאֲמַצִים לַהֲקָמַת ממשלה

06:10: נתניהו 'הִתְקַפֵּל' בלַחַץ בג"ץ: הממשלה מינתה את בני גנץ לתפקיד שר המשפטים

06:10: מהיום: אין הַגְבָּלה על מספר הנוסעים באוטובוסים וברכבת

06:10: מהיום: יְלדים לא מְחוּסָנים יכולים להיכָּנס לאֵירועים לְאַחַר שעברו בְּדיקת קורונה 

06:10: מאות אֶזְרָחים וחַיָילים נַעֲנו לִקְריאַת מד"א ומִשפחתו של נְכֵה צה"ל שהִצִית את עצמו ובאו לִתְרום דם

06:10: הערב – חוגגים את ל"ג בעומר בלי מְדוּרוֹת ובלי עָשָן

06:10: מוּתָר לְהדליק מְדוּּרוֹֹת רק במְקומות מְיוחדים ובמִגְבָּלות חֲמוּרוֹת 

06:10: במירון מִתְכּוֹנְנים להִילוּלָה הגדולה, במשרד הבריאות מוּדְאָגים מהַדְבָּקָה הֲמוֹנית

06:10: היום – יום המוזיאונים, הכניסה למוזיאונים בישראל ללא תשלום

06:10: שימו לב: שִינויים בקַוֵוי האוטובוסים בערֵי המרכז והשרון

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחֲלוּאָה בקורונה בישראל

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,361

06:10: המגֵפה בעולם: 150.425 מיליון נִדבקים 3.177 מיליון מתים

06:10: מִשְלוֹחֵי סִיוּעַ הֵחֵלו לְהַגִיעַ להודו ממדינות בעולם

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישראלים לא לנסוע לחו"ל ודורש מהממשלה לְהַגְבִּיל את הטיסות מהודו וממְדינות מוּכּוֹת קורונה

06:10: התַחֲזית: עלייה בטמפרטורות, שָרָב

29.04.21

היום:

בָּהִיר. צְפוּיָה עלייה נִיכרת נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ וייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. במישור החוף צְפוּיָה עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

שבת:

בהיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות, אך בפנים הארץ יוסיף להיות חם מהרגיל.

 

הממשלה הֶחליטה: בני גנץ הוא שַׂר המִשפָּטים

פחות מיממה אחרי היְשיבה הסועֶרֶת של הממשלה ביום שלישי שבה קיבלה הממשלה החלטה שנִפְסְלָה על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו אתמול בצוהריים לבית המשפט כי יָביא לממשלה הַצָעָה לְמַנוֹת את בני גנץ לשר המשפטים עוד אתמול. ואָכֵן, ההַצָעָה הועלתה והממשלה אישרה בווטסאפ את מִינוּיוֹ של בני גנץ לתפקיד שר המשפטים. נתניהו והיועץ המשפטי לממשלה ביקְשו מבית המשפט לְבַטֵל את הדיון בנושֵׂא זה שהיה אָמור להתקיים אתמול ב-15:30.

כעבור שעות אחדות הודיע בג"ץ כי הֶחליט לִדְחוֹת את הדיון בעִניין מִינוּיֵי השרים שתוּכְנַן להתקיים אחר הצוהריים. ההַחְלטה הִתקבלה אחרי שרֹאש הממשלה הִתְחַיֵיב בִּפְנֵי השופטים להביא לאישור הממשלה ביום ראשון את מִינוּי השרים החֲסֵרים – שר התקשורת, שר המדע והטכנולוגיה, שר משאבי המים, שר ההשכלה הגבוהה והשר לשוויון חברתי.

בית המִשפט יְקַבֵּל עִדְכּוּן על מִינויֵי השרים עד יום שני ב-16:00.

 

מהיום: הֲקָלוֹת נוסָפות במִגבְּלות הקורונה

על פי החלטת הממשלה, מהיום אין הַגְבָּלוֹת על מספר הנוסעים באוטובוסים וברכבת. בינתיים לא בּוּטַל הצורֶך להזמין מֵרֹאש שוֹבְרִים לנסיעה ברכבת.

השרים הֶחְליטו לאפשר כניסה של ילדים עד גיל 16 ומְנוּעֵי חיסוּן למקומות הדורְשים הַצָגַת 'תו ירוק', בְּאֶמְצָעוּת הַצָגַת תוצָאות שְלִילִיות בבְדיקת קורונה שנַעַשְׂתָה עד 72 שעות לפני האֵירוּע

 

מחסור בדם מסוג o ב'בנק הדם'

מאות אֶזרחים וחַיָילי צה״ל הִגִיעו אתמול למרכז הרְפואי שִיבא כדי לִתְרוֹם דם. הם נַעֲנו לקְריאה של מגן דוד אדום ומִשפחתו של איציק סעידיאן, נְכֵה צה"ל שהִצִית את עצמו ומְאוּשְפָּז במַצָב אָנוּש בבית החולים. מד״א קִייְמו מִבצע הַתְרָמָה אַרְצי וקָראו לציבור ובִמיוחד לבעלֵי דם מסוג O, לתִרום דם ולְהַצִיל חיים. במד"א מְדַוְוחים על יְרידה במְלַאי הדם ב'בנק הדם' ועל מַחְסוֹר במְנוֹת דם מסוג o.