Browsing Archives

ט״ז באייר תשפ״א 28.04.21

הממשלה והחוק

יְשיבת הממשלה שנֶעֶרכה אתמול עורְרָה סְעָרָה מִשפטית וציבורית. אחרי שבג"ץ הוֹרָה לממשלה לְמַנוֹת ללא דִיחוּי שר משפטים, הועלה הנושא לְהַצְבָּעָה אתמול בישיבת הממשלה. בניגוד לעֶמְדַת היועץ המשפטי לממשלה הֶעֱלָה ראש הממשלה לְהַצְבָּעָה את מועמדותו של השר אופיר אקוניס לתפקיד. אף על פי שהיועץ אמר ביְשיבה כי ההצבעה אינה חוקית, הִצְבִּיעה הממשלה בעד מִינוּיוֹ. היועץ המשפטי לממשלה הודיע כי החלטת הממשלה פְּסוּלָה.

לאחר יְשיבת הממשלה קִייֵם בג"ץ דִיון בנושא. השופטים הוציאו צַו בֵּינַיִים המַקְפִּיא את המינוי עד להַחְלטה אַחֶרֶת של בית המשפט. הם הוֹרוּ לצְדָדִים לְהַצִיג עד היום את עֶמְדָתָם. דיון נוסָף בעניין יִתקיים בבית המשפט היום ב-15:30.

הֶמְשֵך יָבוא…

יום רביעי ט"ו באייר תשפ"א 28.04.21


06:10: 2 רקטות מעזה נוֹרוּ הלילה לעבר ישראל ונָפלו ברְצועה

06:10: בג"ץ הִקְפִּיא את מִינוּי אופיר אקוניס כשַׂר המִשפטים וימשיך לָדון במִינוּי היום

06:10: במַעֲרֶכֶת הפוליטית נִמשכים המַאֲמַצִים לַהֲקָמַת ממשלה

06:10: ממחר: אין הַגְבָּלה על מספר הנוסעים באוטובוסים וברכבת

06:10: ממחר: יְלדים לא מְחוּסָנים יכולים להיכָּנס לאֵירועים לְאַחַר שיעברו בְּדיקת קורונה  

06:10: מוּתָר לְהדליק מְדוּרוֹת רק במְקומות מְיוחדים ובמִגְבָּלות חֲמוּרוֹת 

06:10: במירון מִתְכּוֹנְנים להִילוּלָה הגדולה בל"ג בעומר

06:10: מחר – יום המוזיאונים, הכניסה למוזיאונים בישראל ללא תשלום

06:10: שימו לב: שִינויים בקַוֵוי האוטובוסים בערֵי המרכז והשרון

06:10: נִמשכת היְרידה בתַחֲלוּאָה בקורונה בישראל

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,359

06:10: המגֵפה בעולם: 149.593 מיליון נִדבקים 3.163 מיליון מתים

06:10: משלוחי סיוע החלו להגיע להודו ממדינות בעולם

06:10: משרד הבריאות מַמְלִיץ לישראלים לא לנסוע לחו"ל ודורש מהממשלה לְהַגְבִּיל את הטיסות מהודו וממְדינות מוּכּוֹת קורונה

06:10: התַחֲזית: עד סוף השבוע – עלייה בטמפרטורות, חם מהרגיל

28.04.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

מחר:

התחממות ניכרת נוֹסֶפֶת בהרים ובפנים הארץ. ייעשה חם מהרגיל עד שְרָבִי. במישור החוף תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

 

אוקראינה: הקונסול הרוסי באודסה – Persona non grata

נִמְשֶכֶת המְתיחות בין אוקראינה ורוסיה. משרד החוץ האוקראיני הודִיעַ אתמול כי אוקראינה תַכְרִיז על הקונסול הרוסי בעיר אודסה כעל "אִישִיוּת בִּלתי רְצוּיָה". זאת בתְגוּבָה לכך שרוסיה הִכְרִיזָה הַכְרָזָה דומָה על דיפלומט אוקראיני במוסקבה. כזכור רוסיה ואוקראינה גֵירְשוּ לאחרונה זו את הדיפלומטים של האחרת.

 

הַרְבֵּה אַרְבֶּה

האַרְבֶּה מופיעַ בתְקופה זו של השנה בארצות השְכנוֹת לנו ובישראל, ולא רק בהַגָדָה של פסח. בימים האחרונים נִראו נְחִילֵי אַרְבֶּה בירדן, בסוריה, בלבנון וגם ובישראל. בישראל נִצְפָּה האַרְבֶּה בדְרום הארץ – בערבה, באזור ים המלח ובאילת וגם במרכז – בתל אביב ובעפולה. נְחִילֵי האַרְבֶּה אינם מְסַכְּנִים בנֵי אדם ובעלי חיים. הם מְהַוִוים מִטְרָד באוויר ומַזִיקִים לחַקְלָאוּת.

עברנו את פרעה, נעבור גם את זה…