Browsing Archives

כ״ה בניסן תשפ״א 07.04.21

יום רביעי כ״ה בניסן תשפ״א 07.04.21


06:30: דִיווּחים בארה"ב: ישראל תקפה סְפינה איראנית בים האדום ליד חופֵי אריתריאה

06:30: הכנסת ה-24 הִצְהִירָה אֱמוּנִים אתמול

06:30: הנָשיא הֶחליט לְהַעֲנִיק לבנימין נתניהו את המנדט לְהַרְכָּבַת הממשלה

06:30: הערב ב-20:00 יחלו אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה

06:30: מחר ב-10:00 תִישָמַע צְפירת דוּמִייָה בת שתי דקות

06:30: בבית המשפט המְחוזי בירושלים תימשך גם היום עֵדוּתוֹ של מנכ"ל 'וואלה' לשעבר, עֵד התְביעה בתיק 4000 

06:30: התְנועה לאֵיכות השִלְטוֹן הִגִישה עֲתִירָה לבית המשפט העליון נגד הַטָלַת המנדט להרכבת הממשלה על נֶאֱשָם

06:30: לקראת יום העצמאות: מְטוֹסֵי חֵיל האֲוִויר עורכים בימים אלה אִימוּנים למַטַס החגיגי בשמֵי הארץ

06:30: נִמְשֶכֶת מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה בקורונה בישראל

06:30: 4,871,397 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חִיסוּן נגד הקורונה

06:30: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 6,257

06:30: בישראל נכון לאתמול: 4,931 חולים פעילים, 486 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 317 מהם במצב קשה, 169 מוּנשמים

06:30: המַגֵפה בעולם: 2.9 מיליון מתים, 133.270 מיליון נִדבקים

06:30: התחזית: יְרידה בטמפרטורות לאורֶך מִישוֹר החוף ובשְפֵלה, חם ויבש מהרגיל בֶּהרים וּבִפְנים הארץ

07.04.21

היום:

בָּהִיר בדרך כלל. תָחוּל ירידה בטמפרטורות לאורך מישור החוף והשפלה. בהרים ובפנים הארץ עֲדַיִין חם מהרגיל עד שְרָבִי.

מחר:

בהיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות, אך הן עדיין יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

 

הכנסת ה-24 יצאה לדרך

הכנסת ה-24 יצאה לדרך אתמול אחה"צ.

היְשיבה החגיגית נִפתחה בנְאוּם של נְשִׂיא המדינה. הנָשיא הִזְהִיר מפני קֶרַע בעם ואמר לחברי הכנסת: "העם נושֵׂא עֵינָיו אֲלֵיכֶם ומְצַפֶּה מִכֶּם לְגַלוֹת מנהיגוּת". אחריו נָשָׂא דברים יו"ר הכנסת ה-23 יריב לוין. בזה אחר זה הִצְהִירו חברי הכנסת אֱמוּנִים ואמרו: 'מִתְחַיֵיב אני' או 'מִתְחַיֶיבֶת אני'.

4 מתוך 6 חברי הכנסת של הרְשימה המְשוּתֶפֶת ניסו להוסיף מילים לנוסַח ההצהרה ולומר: "מתחייב אני לְבַטֵל את חוק הלְאוֹם, להִילָחם בכִּיבּוּש ובאַפְלָיָה". לפי תַקָנוֹן הכנסת, הארבעה יִצְטָרְכו לְהַצהיר אֱמונים במוֹעֵד אחר.
הישיבה נִנְעֲלָה בשירת 'התקוה'. בְּעֵת שירת ההִמְנון יצאו חברי הרשימה המשותפת מהאולם.
מחוץ למִשְכָּן הִפְגִינו מאות אנשים במחאה על הענקת המנדט להרכבת הממשלה על נֶאֱשָם בפְלִילִים. נציגי ארגוני זְכוּיוֹת אדם הִפְגִינו נגד הַשְבָּעָתוֹ של נְציג מִפְלֶגֶת נועם.

הנשיא העניק את המנדט לנתניהו

נְשִׂיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין הודיע אתמול כי הֶחְליט לְהַטִיל על בנימין נתניהו את הַרְכָּבַת המֶמשלה הבאה. "אני מוּדָע היטב לעֶמְדַת רבים בציבּור שלפיה על הנשיא לְהִימָנַע מֵהַטָלַת תַפקיד על מועמָד שיש נגדו כְּתַב אישום, אלא שעל פי החוק והַחְלָטַת בית המשפט העליון, ראש הממשלה יכול להמשיך לְשַמֵש בתַפקידו גם תַחַת כִּתְבֵי אישום", אמר הנשיא.

"החלטתי להטיל על בנימין נתניהו את התפקיד להרכבת הממשלה", הודיע הנָשִׂיא והוסיף: "הַכְרָעָה זו אינה הַכְרָעָה קלה בעיניי בָּרָמָה המוּסָרית והעֶרְכִּית. אני חָרֵד לִמדינָתי, למדינתנו, אך אני עושה את המוּטָל עליי בְּמִסְגֶרֶת תפקידי כנְשִׂיא מדינת ישראל הכָּפוּף להורָאות החוק והורָאַת בית המשפט".
עוד אמר: "השִיקוּל המרכזי שעל נְשיאֵי ישראל לִשְקוֹל בקַבָּלַת ההחלטה על מי לְהַטִיל את תפקיד הַרְכָּבַת הממשלה הוא למי יש הסיכּוּי הגבוה ביותר להרכיב ממשלה שתִזְכֶּה לאֵמוּן הכנסת החדשה. מתוך ההִתְיַיעֲצוּיוֹת שהִתקיימו והיו שְקוּפוֹת לעיני הציבור, אני מִתְרַשֵם, לצערי הרב, כי לאף אחד מהמועמדים אין בשָלָב זה סיכוי מַמָשִי להרכיב ממשלה. לְמַעֲשֶׂה, אילו החוק היה נתון בידי, הייתי מעביר את ההחלטה בחזרה לנְצִיגֵי העם, לכנסת ישראל, אך כאמור אינני יכול לעשות זאת כי כך קובע החוק שאני צריך להחליט. בשלב שבו אנו מְצוּיִים היום, החוק מחייב אותי לְהַטִיל את הַרְכָּבַת הממשלה על אחד מן המועמדים".

ערב יום השואה תשפ"א: 180 אלף ניצולים חיים בישראל

לקראת יום השואה פִּרְסְמה הלִשְכָּה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתונים על מספר היְהודים בעולם בהווה ובעבר.

הינה נתונים אחדים:

בסוף 2020 חיו בישראל כ-180 אלף ניצולֵי שואה המוּכָּרים לרָשויות.

ב-1939, ערב מלחמת העולם השנייה, מספר היְהודים בעולם היה 16.6 מיליון, 449 אלף מִתוֹכָם חיו בישראל (3%). ב-1948, ערב הֲקָמַת המדינה, מספר היהודים בעולם היה 11.5 מיליון, 650 אלף מִתוֹכָם חיו בישראל (6%).

 

מתוך 14.8 מיליון היהודים החיים כיום בעולם:

6.8 מיליון יהודים חיים בישראל

5.7 מיליון בארה"ב

448 אלף בצרפת

393 אלף בקנדה

292 אלף בממלכה המאוחדת

180 אלף בארגנטינה

155 אלף ברוסיה

118 אלף בגרמניה

118 אלף באוסטרליה​

 

היהודים בישראל לפי יבשת המוצא

מספר היהודים בישראל: 6.8 מיליון (46% מהיהודים בעולם)

מהם: 5.3 מיליון נולדו בארץ

כ-1.5 מיליון נולדו בחו"ל

מתוכם:

מיליון נולדו באירופה ובאמריקה

289 אלף נולדו באפריקה

159 אלף נולדו באסיה

 

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לכל איש יש שם

 

ישראל מִתְיַיחֶדֶת הערב ומחר עם שישה מיליון הנִרְצָחים בשואה ומַעֲלָה על נֵס את הגְבוּרה ואת החזרה לחיים של הנִיצוֹלִים.

הנושֵׂא המֶרכזי שנבחר ליום הזיכרון לשואה ולגְבורה תשפ"א הוא: "עַד היְהודי האחרון – שמונים שנה מאז תְחִילַת ההַשְמָדָה ההֲמוֹנית".

הערב ב-19:00 יִיסָגְרו כל החנוּיוֹת, בתֵי הקפה והמִסעדות ובָתֵי השַעֲשוּעים.

אֵירועֵי יום הזיכרון לשואה ולגְבורה ייפתחו ב-20:00 בעצֶרֶת מַמְלַכְתִית שתתקיים ב'יד ושם', במַעֲמַד נְשִׂיא מדינת ישראל, ראש הממשלה, נִכְבָּדים וניצולֵי השואה.

6 ניצולֵי שואה יַשִׂיאו מַשׂוּאוֹת בטקס לזכר שישה מיליון הנִרְצָחים.

מדליקֵי המַשׂוּאוֹת השנה: פניה ביגונוב יְלִידַת אוקראינה; זהבה גאלאל יְלידת הולנד; יוסי חן יְליד פולין; שמואל נער יְליד יוון; שרה פישמן יְלידת צ'כוסלובקיה; הלינה פרידמן יְלידת פולין.

טִקסֵי זיכרון יִתקיימו ביִישובים בכל רחבֵי הארץ.

בבתים רבים יִתקיימו אֵירועֵי 'זיכָּרון בסלון' שבהם מספרים נִיצולים על קורותיהם בתְקופת השואה ועל חֲזָרָתָם לחיים.

ביום הזיכרון:

מחר ב-10:00 תִישָמַע בכל רחבֵי הארץ צְפירת דוּמִייָה בת שתי דקות ויִתקיים טקס הַנָחַת הזֵרים בכיכר גטו ורשה ב'יד ושם'.

טְקסים יִתקיימו במַעֲרֶכֶת החינוך, במוסְדות הציבור ובמחנות צה"ל.

בשעה 11:00 יחל במשכן הכנסת בירושלים הטקס הממלכתי "לכל איש יש שם" – קְריאת שמות קוֹרְבְּנוֹת השואה.

בשעה 15:00 יתקיים 'מצעד החיים' המָסוֹרְתי, שיהיה גם השנה וירטואלי. השנה יַעֲמוד המִצְעָד בסימן רְפואה בשואה, תחת הכּותֶרֶת "אתיקה ורפואה בשואה".

בשעה 15:00 תֵיעָרֵך העצרת המָסורתית בקיבוץ יד מרדכי ותשודר ברֶשֶת.

בשעה 17:00 תִתקיים בבקעת הקהילות ב'יד ושם' עצרת תְנוּעוֹת הנוער.

עצרת הנְעילה המָסוֹרְתית של יום הזיכרון לשואה ולגְבורה במוזיאון בית לוחמי הגטאות תעמוד השנה בסימן "נֶצֶר אחרון" – שׂורְדי השואה שעלו לישראל אחרי שכל משפחתם נִסְפְּתה, ונָפלו במַעַרְכות ישראל. העצֶרֶת תִתקיים במוזיאון ב 16.45 – ללא קהל.

 

בתמונה: עצרת הפתיחה הממלכתית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשע"ג ביד-ושם בירושלים. צילום: ניצול השואה ברוך קופולד מצית אחת מ-6 המשואות לזכרם של 6 מיליון יהודים שנספו בשואה. לע"מ