Browsing Archives

כ״ו באדר תשפ״א 10.03.21

בג"ץ מַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים לרָשויות המקומיות

בג"ץ הוצִיא אתמול צַו על תְנַאי המַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים ממִשרד הבריאות לרָשויות המְקומיות. השופטים הוֹרוּ למדינה לְנַמֵק מדוע לא יְבוּטַל החוק המְאפשר את הַעֲבָרַת המֵידָע, בְּשֶל פְּגִיעתו בזְכוּת לִפְרָטִיוּת.

הצַו נִיתַן במסגֶרֶת עֲתִירָה שהִגִישו האגוּדה לזְכויות האֶזרח' ו'רופאים לזְכויות אדם'. המְשיבים לעֲתירה – הכנסת, משְׂרְדי החינוך והבריאות, קופות החולים ומֶרכז השִלטון המְקומי – יִצְטָרְכו לְהָשִיב עד יום ראשון בשעה 16:00.

יום רביעי כ״ו באדר תשפ״א 10.03.21


06:10: אופטימיות זְהירה במשרד הבריאות: אם מְגָמַת היְרידה בתַחלוּאה תִימָשֵך – לא יהיו הַגְבָּלוֹת נוסָפות בפסח 

06:10: בג"ץ הוציא צַו עַל תְנַאי המַקְפִּיא את הַעֲבָרַת המֵידָע על מִתחסנים ממִשרד הבריאות לרָשויות המְקומיות 

06:10: 3,917,876 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:10: מַחְלימים מקורונה יכולים לקבל מנת חיסון אחת שלושה חודשים אחרי שהֶחְלימו

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,933

06:10: בישראל נכון לאתמול: 38,109 חולים פעילים, 1,071 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 664 מהם במצב קשה, 217 מוּנשמים

06:10: המֵגפה בעולם: 2.633 מיליון מתים, 118.385 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 13 יום לבחירות לכנסת ה-24

06:10: הלילה מתחילה הצבעה לבחירות לכנסת בנציגויות ישראל בעולם

06:10: שידורי תעמולת הבחירות משודרים ברדיו ובטלוויזיה

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, חם ויבש

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!

מתחילה ההַצְבָּעָה בנְצִיגוּיוֹת ישראל בעולם

היום מַתחילה ההַצבעה לבחירות לכנסת ה-24 בנְציגויות ישראל בחו"ל.

4,000 בעלֵי זְכות הַצבעה יצביעו ב-104 קלפיות בַּנציגויות ברחבי העולם, ביניהן 4 נְציגויות חדשות: במרוקו, איחוד האמירויות, בחריין ודובאיי.

רִאשונים יַצביעו הלילה הנְציגים בניו זילנד. אחרונים יַצְבִּיעו הנְציגים בלוס אנג'לס ובסן פרנסיסקו. בקונסוליה הכְּללית בניו יורק יִיפָתחו שלוש קַלְפִּיוֹת עבור 550 בעלֵי זְכות בחירה. זו הנְציגות שבה מספר בעלֵי זְכוּת הבְּחירה הוא הגבוה ביותר.

הבחירות בִּנְציגויות ישראל בחו"ל יִסְתַיְימו ביום שישי. סְפירת הקולות של מצביעֵי חו"ל תִתְבַּצֵעַ במוצָאֵי יום הבחירות.

על פי החוק, רַשָאים לְהצביע בחו"ל:

עובד המדינה (כולל חיילים);

עובד הסוכְנות היְהודית לארץ ישראל;

עובד הקֶרֶן הקַיֶימֶת לישראל;

עובד קֶרֶן היְסוד;

עובד ההִסתדרות הצִיונית העולמית;

בן זוּגוֹ ויַלדו (עד גיל 20) של העובד, אם הם בעלֵי זְכות הַצְבָּעָה.

 

10.03.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל התחממות נִיכרת וייעשה חם ויבש מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה יַחְדוֹר לאזורנו אוויר קריר יותר ולַח.

מחר:

מעונן חלקית. תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות. לקראת ערב יחל לרדת גשם מקומי ברובו קל בצפון. הרוחות יתחזקו בְּהַדְרָגָה. בשעות הלילה הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בהדרגה לנגב. חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה.