Browsing Archives

כ״ה באדר תשפ״א 09.03.21

משרד הבריאות: אין אֲכִיפָה של 'התָו הירוק'

במשרד הבריאות חושְשִים מפני עֲלִייָה בתַחלוּאָה. גורְמים במשרד אומרים כי אין הַקְפָּדָה על קִיוּם הַנְחָיוֹת 'התָו הירוק' ואין אֲכִיפָה של התַקָנוֹת. במשטרה אומרים כי הִבְהִירוּ לממשלה כבר לפני 3 שבועות שלא יוּכְלו לֶאֱכוֹף את ההַנְחָיוֹת ובִיקשו לְהַטִיל את המְשִׂימָה על הפַקָחִים ברָשוּיוֹת המְקומיות

במשרד מַזְהִירִים: עלייה בתחלואה תְחַיֵיב הטלת מִגְבָּלוֹת חדשות. 

 

יום שלישי כ״ה באדר תשפ״א 09.03.21


06:30: במשרד הבריאות חושְשִים ומַזְהִירִים מפני עֲלִייָה בתַחלוּאָה: אין אֲכִיפָה של תַקָנוֹת 'התָו הירוק'

06:30: ועדת הכספים של הכנסת אִישְרה את תַקְציב הבחירות: יותר מ-600 מיליון שקלים

06:30: 'שָׂמֵח' באַרְמוֹן: בריטניה סוֹעֶרֶת בְּעִקְבוֹת הרֵיאיון של הארי ומייגן עם אופרה וִינפְרי

06:30: 3,842,054 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:30: מַחְלימים מקורונה יכולים לקבל מנת חיסון אחת שלושה חודשים אחרי שהֶחְלימו

06:30: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,917

06:30: בישראל נכון לאתמול: 37,318 חולים פעילים, 1,109 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 689 מהם במצב קשה, 222 מוּנשמים

06:30: המֵגפה בעולם: 2.624 מיליון מתים, 117.985 מיליון נִדבקים

06:30: בעוד שבועיים מהיום – הבחירות לכנסת ה-24

06:30: היום מתחילים שידורי תעמולת הבחירות ברדיו ובטלוויזיה

06:30: התחזית: עלייה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!

תקציב ועדת הבחירות: 647.8 מיליון שקלים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה אתמול את התקציב המורחב לבחירות לכנסת ה-24 הנערכות בצל הקורונה: 647.8 מיליון שקלים. תקציב זה גדול ב- 282 מיליון שקלים מתקציב ועדת הבחירות לבחירות לכנסת ה-23 שהיה 392 מיליון שקלים.

ועדת הבחירות נערכת לתת מענה ביום הבחירות לכ-37 עד 40 אלף חולי קורונה ול-50 אלף אזרחים שצפויים לשהות בבידוד. בין השאר, יופעל מערך הסעות לחולי קורונה בבידוד ביתי, והם יצביעו בקלפיות מיוחדות. 

כל כַּלְבֵי הנָשִׂיא

לפי דִיווּח בארצות הברית, שני הכלבים של הנָשיא ג'ו ביידן הוּרְחֲקו בשבוע שעבר מהבית הלבן והועבְרו לבית המשפחה בדלאוור לאחר שאחד מהם "הִתְנַהֵג בתוֹקְפָנות מִתְמַשֶכֶת" כְּלַפֵּי אַנשי צֶוֶות הבית הלבן. צ'אמפ ומייג'ור חזרו לדלאוור לאחר "תַקְרִית נְשִיכָה" של אֶחד מאַנשי צֶוֶות הביטָחון בבית הלבן על ידי מייג'ור בן ה-3.