Browsing Archives

י״ט באדר תשפ״א 03.03.21

03.03.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמרכז צְפוּיִים גשמים מקומיים, ויִיתָכְנו סוּפוֹת רְעָמִים בעיקר בצפון. הטמפרטורות יֵרדו במקצת ויהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בְּמַהֲלַך הלילה הגשמים יִתְפַּשְטו בְּהַדְרָגָה עד לצפון הנגב. קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בצפון ובמרכז וייתכנו סופות רעמים בּוֹדְדוֹת. בצפון הנגב ייתכן גשם קל. קיים חשש קל משיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות הצהריים הגשמים ייחלשו ויתמעטו. תָחוּל ירידה קלה נוספת בטמפרטורות.

 

יום רביעי י״ט באדר תשפ״א 03.03.21


06:10: קבינט הקורונה אישר הֲקָלוֹת בכְּניסה לישראל וביְציאה מהארץ

06:10: בשבוע הראשון יוּרְשו להִיכָּנס לארץ 1,000 אֶזרחים יִשְׂרְאלים ביום, ובהמשך – עד 3,000 אֶזרחים ביום

06:10: מוּמְחים במשרד הבריאות בדִיון בקבינט על פְּתיחת השמיים: אם לא נִיזָהֵר, מִבצע החיסונים עָלוּל ללכת לפַּּח!

06:10: ארה"ב והאִיחוד האֵירופי הִטִילו סנקציות על בְּכִירִים וַחֲבָרוֹת מִסְחָרִיוֹת ברוסיה בְּשֶל הַרְעָלַת האופוזיציונר נבלני

06:10: ראש ארגון זק"א יהודה משי זהב וד"ר יוסף צ'חנובר, מנכ"ל משרד החוץ לשעבר, יְקבלו ביום העַצְמָאות פְּרַס ישראל לְמִפְעַל חיים

06:10: 3,489,690 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:10: מַחְלימים מקורונה בני 16 ומעלה יכולים לקבל מנת חיסון אחת שלושה חודשים אחרי שהֶחְלימו

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,790

06:10: בישראל נכון לאתמול: 41,202 חולים פעילים, 1,170 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 704 מהם במצב קשה, 226 מוּנשמים

06:10: המֵגפה בעולם: 2.572 מיליון מתים, 115.520 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 19 יום לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות, גשמים מקומיים בצפון ובמרכז 

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!

הקבינט אישר: ישראלים יוכלו לחזור לארץ בלי לעבור ועדת חריגים

קבינט הקורונה אישר אתמול את מִתְוֵוה החזרה לארץ של יִשְׂרְאלים. הוּחְלַט על הַקָלות לַמְרוֹת אַזְהָרוֹת מומחֵי משרד הבריאות מִפְּני כְּניסת מוטציות לארץ.

הינה עיקרי המִתְוֶוה:

יִשְׂרְאלים יוכלו לחזור לארץ בלי לעבור וַעֲדַת חֲרִיגִים.

יִיכָּנסו בכל יום עד 3,000 בני אדם. שרת התחבורה הֶחליטה כי בשָבוע הראשון יִיכָּנסו עד 1,000 בני אדם ביום. 

וַעֲדַת החֲרִיגִים תטפל רק בבקשות של ישְׂרְאלים שאינם מְחוּסָנים בשתי מָנות לצאת מישראל.

ישְׂרְאלי שחוּסן יוכל לצאת מהארץ באוֹפֶן חופְשי.

השרים דָנו גם בדְרכים להגדלת הפִּיקוּחַ על המְבוּדָדִים בבתים.

 

ד"ר יוסף צ'חנובר ויהודה משי זהב הם חַתְנֵי פְּרַס ישראל לְמִפְעַל חיים השנה

ועדת פרס ישראל הֶחְליטה לְהַעֲנִיק ליו"ר זק"א יהודה משי זהב ולמנכ"ל משרד החוץ לשעבר ד"ר יוסף צ'חנובר את פְּרַס ישראל למִפְעַל חיים על תְרוּמָה מְיוּחֶדֶת לחברה ולמדינה.

הפְּרָס נִיתָן לד"ר צ'חנובר על תְרוּמָתוֹ המַשְמָעוּתִית למְדינה במִגְוַון תְחוּמֵי עֲשִׂייָה, בשֵירות הציבורי ומִחוּצה לו. הוא פָּעַל וַעֲדַיִין פועל בהִתְנַדְבות ומתוך תְחוּשַת שְליחוּת לְמַעַן הקְהילה והחֶברה.
הפרס מוענָק לִיהודה משי זהב על תְרוּמָתוֹ יוצֵאת הדוֹפֶן לקִידוּם הסִיוּעַ באֵירוּעֵי אָסוֹן ועל פועלו לחִיזוּק האַחְדוּת וקֵירוּב לְבָבוֹת בחֶברה הישראלית.
הפְּרָס יועֲנַק לשְניים ביום העצמאות.