Browsing Archives

ט״ז באדר תשפ״א 28.02.21

בישראל מַעֲריכים: איראן עומדת מאחורֵי הפִּיצוּץ באונִייָה שבְּבַעֲלוּת איש העֲסָקים הישְׂרְאלי במִפרץ עומאן

פיצוץ פגע בסְפינת מַשָׂא שבְּבַעֲלוּתוֹ של איש עֲסָקִים ישְׂרְאלי ביום חמישי כששָטָה במִפרץ עומאן. 

הספינה הוֹבִילה מכוניות. הפיצוץ יצר שני חורים בקוֹטֶר של כמטר וחצי בדוֹפֶן הסְפינה, אך המָנוֹעַ שלה לא נִפְגַע. לאחר הפיצוץ הסְפינה הִמשיכה בדַרְכָּה לנָמֵל בדובאי כדי לְתַקֵן שם את הנזק.
בישראל מַעֲרִיכִים כי איראן עומדת מאחורי הפיצוץ. צֶוֶות חוקרים יצא מישראל לדובאי כדי לְהִשְתַתֵף בחֲקירה.

ה-FDA נתן אישור חֵירום לחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון

מִנְהַל המָזון והתְרוּפוֹת האמריקני (ה-FDA) נתן אישור חֵירוּם לחיסון נגד נְגיף הקורונה שפִּיתְחה חֶברת ג'ונסון אנד ג'ונסון. החיסון בָּטוּחַ לשימוש וִיעִילוּתוֹ מַגִיעָה ל-66.1% במְניעַת מחלה בינונית עד חֲמוּרה שְבועיים לאחר מַתַן הזְריקה. הוא יִינָתן לִבנֵי 18 ומעלה. בְּשוֹנֶה מהחיסונים של החֲבָרוֹת פייזר ומודרנה – החיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון נִיתָן במָנָה אחת. אין צורך לִשמור אותו בהַקְפָּאָה עֲמוּקָה

יום ראשון ט״ז באדר תשפ״א 28.02.21


06:10: פורים שָׂמח? נַהֲפוֹך הוא: ישראל צָהֲלה ושָׂמחָה עד דלֹֹא יָדַע בין אסור למותר – כאשר אָבַדְנו אָבַדְנו!

06:10: היום חוגגים פורים בירושלים: אין תַחבורה ציבורית והַסָעות פְּרָטיות אל העיר ומִמנה עד חצות, בתוך העיר – התחבורה הציבורית פועלת כרגיל

06:10: סְפינה השַיֶיכֶת לאיש עֲסָקים ישְׂרְאלי נִפְגְעה מִירִי טילים במפרץ עומאן

06:10: אום אל פחם: עימותים עם המשטרה ופצְועים בהפגנה נגד האַלִימות במִגְזָר הערבי 

06:10: המְחָאָה נגד ראש הממשלה: אֲלָפים הִפגינו גם אתמול ליד מְעון ראש הממשלה בירושלים, ליד ביתו הפרטי של נתניהו בקיסריה, על גְשרים ובצְמתים בכל רחבי הארץ

06:10: ה-FDA נתן אישור חֵירום לחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון נגד הקורונה

06:10: 3,317,522 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנות חיסון נגד הקורונה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,732

06:10: בישראל נכון לאתמול: 39,801 חולים פעילים, 1,236 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 760 מהם במצב קשה, 244 מוּנשמים

06:10: המֵגפה בעולם: 2.550 מיליון מתים, 114.588 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 22 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות

מִשרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!