Browsing Archives

ט׳ באדר תשפ״א 21.02.21

יָם של זֶפֶת שְחורה בחוֹפִים

מאות טונות של נפט, שנִשְפְּכו כְּכֹל הנִרְאֶה מאונִייה ששָטָה בקִרְבַת חופֵי ישראל לפני כשבוע, כִּיסוּ את החוֹפִים בזֶפֶת שחורה.

הנפט זִיהֵם כ-170 ק"מ של חוף מֵראש הנִקְְרָה בצפון ועד זיקים בדרום. נִגְרם נזק רב לבעלי החיים היַמִייִם.
אלפֵי מִתנדבים יצאו בסוף השבוע לְסַיֵיעַ במַאֲמַצִים לְנַקוֹת את החוֹפִים שזוֹהֲמוּ בזֶפֶת. הבוקר יִצְטָרְפו אֲלֵיהֶם כֵּלִים כְּבֵדים ובמֶשֶך השבוע גם חיילי צה"ל.

יום ראשון ט׳ באדר תשפ״א 21.02.21


06:10: היום נִפתחים לכולם החנויות, השְוָוקים, הקַניונים, המוזיאונים, הסִפריות וגני החיות

06:10: מהיום מוּתָר לפתוח: אֵירועֵי תרבות וספורט, חדרֵי כּוֹשֶר, ברֵיכות שְׂחִייָה ובתי מלון – רק לבעלֵי 'התָו הירוק' – מִתחסנים ומַחלימים

06:10: תלמידֵי כיתות ה'-ו', י"א-י"ב – חוזרים הבוקר לבתי הספר בחלק מהיִישובים

06:10: תלמידֵי חֲטִיבות הבֵּיניים נִשארים בבית

06:10: קְשָיִים בכניסה לאפליקציה של משרד הבריאות להוצָאת 'התָו הירוק' 

06:10: המֶמשלה אישרה לְהַאֲריך את סְגירת נתב"ג עד 6 במרץ

06:10: מאות טונות של נפט שנִשפך מֵאוֹנִייָה מִילְאו את חופֵי ישראל בזֶפֶת שחורה

06:10: על פי פִּרְסוּמים זָרִים: כחלק מהעִסְקָה להַחְזָרַת הצְעירה הישְׂרְאלית מסוריה – ישראל קונה מרוסיה חיסונים רוסים במיליוני דולרים עבור סוריה

06:10: המְחָאָה נגד נתניהו: אֲלָפים הִפְגינו אתמול נגד ראש הממשלה בירושלים, בקיסריה, על גְשָרים ובצְמָתים בכל רחבי הארץ

06:10: משרד הבריאות: החיסון של פייזר יָעִיל ב-99% למְניעת תַחלוּאָה ותְמוּתָה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,526

06:10: בישראל נכון לאתמול: 45,484 חולים פעילים, 1,330 מהם מאושפזים בבתי החולים, 872 מהם במצב קשה, 296 מהם מונשמים

06:10: 2,881,825 ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנוֹת חיסון

06:10: המגֵפה בעולם: 2.482 מיליון מתים, 111.828 מיליון נדבקים

06:10: עוד 30 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

משרד הבריאות קורא לציבור לָתֵת כָּתֵף ולהִתְחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִירֵיכם ועל כולנו!

21.02.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יעלו במקצת אך יהיו עֲדַיִין נמוכות מהרגיל.

מחר:

מעונן חלקית. יִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר בצפון. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. בְּמַהֲלַך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

 

עולים לַמְרוֹת הסגר בנתב"ג

משְׂרְדי התחבורה, העלייה והקְליטה והבריאות הֶחליטו לְאַפְשֵר כניסה לישראל בִּזמן הסֶגר על נַתְבָּ"ג של 6 טיסות שמבִיאות עולים. לאחר קַבָּלַת האישור יַגיעו לישראל השבוע 5 טיסות מצרפת, מוסקבה, אוקראינה, דרום אמריקה ואתיופיה ובהן כ-800 עולים.