Browsing Archives

ד׳ באדר תשפ״א 16.02.21

מניין המתים במגפה עלה ל-5,435

משרד הבריאות עדכן הערב כי מאז חצות אובחנו 2,966 נדבקים בנגיף הקורונה. 18 חולים מתו מחצות, ובכך עלה מניין המתים במגפה ל-5,435 בני אדם. בבתי החולים מאושפזים 963 חולים במצב קשה, מתוכם 297 חולים מחוברים למכונות הנשמה.

כמעט 44% מהישראלים קיבלו את המנה הראשונה של החיסון נגד קורונה, וקרוב ל-29% קיבלו גם את המנה השנייה.

יום שלישי ד׳ באדר תשפ״א 16.02.21


06:10: קבינט הקורונה הֶחליט: מיום ראשון יִיפָּתְחו החנויות, הקַניונים, השְוָוקִים, המוזיאונים והסִפְרִיוֹת – לכולם 

06:10: אֵירועֵי התַרְבּוּת והספורט, חדרי הכּוֹשֶר, בְּרֵיכוֹת השְׂחִייָה ובתי המלון יִיפָּתחו רק למִתְחַסְנִים ולמַחְלִימִים

06:10: מיום ראשון חוזרים לבתי הספר תלמידי כיתות ה'-ו' וכיתות י"א -י"ב ביִישובים יִרוקים, צִהובים וכְתומים גְבוּלִיים

06:10: בתי הכנסת יִיפָּתְחו כבר ביום שישי

06:10: בתי הקפה והמסעדות – סגורים

06:10: בפורים: לא יִתקיימו מְסיבות הֲמוֹנִיוֹת ותַהֲלוּכוֹת עַדְלֹֹאיָדַע; תְפילות וסִעוּדוֹת חג מותרות במִגְבָּלות

06:10: בהרי הצפון ובירושלים נֶעֱרָכִים לקראת שֶלֶג הצפוי לרדת הָחֵל מהלילה 

06:10: מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש ינואר ב-0.1%

06:10: הקורונה: עֲלִייָה במספר הילדים ובנֵי הנוער החולים 

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,414

06:10: בישראל נכון לאתמול: 53,957 חולים פעילים, 1,516 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 935 מהם במצב קשה ו-268 מתוכם מונשמים

06:10: 2.575 מיליון ישְׂרְאלים כבר קיבלו שתי מְנוֹת חיסון

06:10: אִרגון הבריאות הבֵּין לְאומי נתן אישור חֵירוּם לחיסון של אסטרהזניקה 

06:10: המגֵפה בעולם: 2.431 מיליון מתים, 109.881 מיליון נדבקים

06:10: עוד 35 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: מִשעות אחר הצוהריים – יְרידה בטמפרטורות, גשם. מהלילה צפוי שֶלֶג בהרי הצפון והמרכז

משרד הבריאות קורא לציבור לָתֵת כָּתֵף ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקיריכם ועל כולנו!

16.02.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הרוחות יתחזקו ובדרום יִיתָכֵן אוֹבֶך. לקראת ערב יחל לרדת גשם מקומי בצפון ובמרכז. בלילה בצפון ובמרכז הגשם יתחזק וילווה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת ורוחות חזקות. לפנות בוקר (של יום רביעי) בהרי הצפון ובפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי המרכז ייתכן שֶלֶג.

מחר:

בצפון ובמישור החוף יֵרדו גשמים לִפְרָקִים מלווים בסופות רעמים. בהרי הצפון יֵרד שלג. בשעות הבוקר ייתכן שלג גם בפסגות הרי המרכז. לאורך מישור החוף קַייָם חֲשָש קל להֲצָפוֹת. ינשבו רוחות חזקות ובדרום יהיה אביך. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת וייעשה קר. לקראת לילה צָפוּי שלג גם בפסגות הרי המרכז.

 

פותחים ביום ראשון

קבינט הקורונה אִישֵר אֶמֶש שוּרַת הֲקלוֹת בהַגְבָלוֹת הקורונה. ביום ראשון הקרוב צָפוּי לְהִיפָּתַח המִסְחָר לכְלַל האוּכְלוּסייה ללא צורך בהַצָגַת תְעודת מִתחסן או מַחְלים. בְּנוֹסָף, יִהיו הקלות מְסוּיָמות על פי 'התָו הירוק' – רק לבעלֵי תעודת מִתחסן או למַחלימים.

ביום ראשון צְפויים לחזור לבתי הספר גם תלמידי כיתות ה'-ו' וי"א-י"ב ביִישוּבים יְרוקים וצְהובים וביִישובים 'כְּתוּמים גְבוּליים'.

הינה פְּרָטִים עִיקָרִיים על ההקלות שיִיכָּנְסו לתוֹקֶף ביום ראשון:
החניויות, הקַניונים, השְוָוקים, המוזיאונים והסִפְריות יִיפָּתחו – ללא צורך בתְעודת מִתחסן או מַחלים; 
אֵירוּעֵי התַרבות והספורט, המְלוֹנוֹת (ללא חדרֵי האוכל), חדרֵי הכּוֹשֶר וברֵיכות השְׂחִייָה – יִיפָּתחו רק לבעלֵי 'התָו הירוק' – בעלֵי תְעודת מִתחסן ומַחלימים.
המִסעָדות ובתי הקפה – סגורים עֲדַיִין.
בתֵי התְפילה יִיפָּתחו כבר ביום שישי במִגְבֶּלֶת הִתְקַהֲלוּת: 10 מִתפללים בתוך בית התפילה ו-20 בחוץ.

 

הַגְבָּלוֹת קורונה בפורים

קבינט הקורונה אִישֵר אתמול הַגְבָּלוֹת קורונה לחג הפורים. השנה לא יהיו מְסיבות, אֵירוּעִים הֲמוֹנִייִם ותַהֲלוּכוֹת עַדלֹאיָדַע.

כל בית כנסת יוכל לִבְחוֹר אם לפעול בְּמִסְגֶרֶת 'התָו היָרוק' למִתְחַסנים ולמַחְלִימִים בִּלְבַד או על פי מִגְבְּלוֹת ההִתְקַהֲלוּת (10 מִתפללים בִּפְנים ו-20 בחוץ). הִתְקהלויות אחרות יהיו אֲסוּרוֹת.

סְעוּדוֹת חג יִתְאַפְשְרוּ רק עם בני המשפחה הגרים בבית אחד. אם כל בני המשפחה מַחְזִיקִים בתְעודת מִתחסן אפשר יהיה לְקַיֵים סעודת פורים גם עם הילדים שאינם גרים בבית ההורים.

 

תַפְרִיט בריאות

מה מְשוּתָף לצ'ולנט, פיצה, בלינצ'ס, חומוס, כְּנָאפֶה, גְלידה ומוסיקה? במילה אחת: הקורונה. בשתי מילים: החיסון לקורונה. ובמשפט: הנִיסְיוֹנוֹת לְעוֹדֵד יִשְׂרְאלים לְהִתְחַסֵן נגד הקורונה.

אחרי שעיריית בני ברק הֶעֱנִיקָה ביום חמישי האחרון לכל מִתחסן צ'ולנט וחלה, הֶחְלִיטוּ בעירייה לְגַוֵון, ואתמול הֶעֱנִיקוּ מַגַש פיצה לכל מי שבא להִתחסן.

בעיריית פתח תקווה לָמדו מהניסיון המוצלח בבני ברק והֵחֵלו לְחַלֵק למִתחסנים בלינצ'ס. והם לא היְחידים: מי שיבוא מחר להִתחסן ביפו יוכל לִבְחוֹר בין מנה חומוס לבין כְּנָאפֶה.

בחולון הוֹסִיפוּ מוסיקה כדי לִמְשוֹך את הצְעירים והֵבִיאו למִתְחַם החיסונים די.ג'י. כל מִתחסן קיבל 'שַֹקִית הַפְתָעוֹת' ובתוֹכָה, בין השְאר, סוכריות ושוֹבֵר לגְלִידֶרִייָה בעיר.

אפשר לומר שהתַפְרִיט למתחסנים כּוֹלֵל שתי מנות של פייזר ועוד מְנת בונוס 'על חשבון הבית'…

 

 

 

 

 

המַדָד ירד בינואר ב-0.1%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש ינואר ב-0.1%.

יְרידות מחירים בּוֹלְטוֹת נִרְשְמו בסְעִיפֵי ההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה (9.7%) והיְרקות והפֵּירות (2.7%).

בשנים עשר החודשים האחרונים (ינואר 2021 לעומת ינואר 2020) ירד מדד המחירים לצָרְכָן ב-0.4%.