Browsing Archives

כ״ה בשבט תשפ״א 07.02.21

מוּתָר לחזור לָאָרֶץ

המֶמשלה הֶחליטה כי כל ישְׂרְאלי שיָצָא מישראל לפני 25 בינואר יוּכַל לחזור אַרְצָה ללא צורך באישור של וַעֲדַת החֲרִיגִים. מי שיִרְצה לעלות על טיסה לישראל יִצְטָרֵך לְהַצִיג לפני העלייה לטיסה אישור על תוצָאָה שְלִילִית בבְדיקַת קורונה שעָשָׂה עד 72 שעות לפני הטיסה. כל הנכנסים לארץ יהיו חַיָיבים בבִידוּד במְלוֹנִיוֹת. 

 

יום ראשון כ״ה בשבט תשפ״א 07.02.21


06:10: המֶמשלה צְפויה להִתכנס אחר הצהריים לָדון בהֶמְשֵך הצְעדים ליציאה מֵהסֶגֶר

06:10: מהבוקר: אין הַגְבלת מרחק; מוּתָר לִשְהוֹת בבית של אחר; נפתחים עֲסָקים שאינם מְקבלים קהל ועֲסָקים של 'אֶחד על אֶחד'; מותר אִיסוּף עצמי ממִסעדות ומֵחנויות; שְמוּרות הטֶבע והפארקים הלְאומיים נפתחים

06:10: אין עֲדַיִין הַחלטה על פתיחת מַעֲרֶכֶת החינוך והחֲנויות

06:10: ישְׂרְאלים שיצאו מישראל לפני 25 בינואר יכולים לחזור לארץ (לאחר בדיקת קורונה) ולהיכנס כאן לבִידוּד

06:10: בית הדין הפְּלִילִי הבֵּין לְאומי בהאג אישר לחקור חֲשָד לבִיצוע פִּשְעֵי מלחמה על יְדי ישראל וחמאס ביהודה ושומרון ובעזה

06:10: ישראל וארצות הברית הִבִּיעוּ הִתְנגדות להחלטה של בית הדין בהאג

06:10: נִמשכת המְחאה נגד ראש הממשלה: אֲלָפִים הִפגינו אתמול בירושלים, בקיסריה, על גְשרים ובצְמתים בכל רחבי הארץ

06:10: נתניהו יִתְיַיצֵב מחר בבית המשפט בירושלים לדיון במִשְפָּטו

06:10: רות דיין הלכה לעולמה בגיל 103; הנשיא רבלין: אישה שהָפְכָה לאַגָדָה ישְׂרְאלית עוד בחייה 

06:10: מִִניין הנפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 5,071

06:10: בישראל נכון לאתמול: 71,368 חולים פעילים, 1,697 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 1,131 מהם במצב קשה ובהם 329 חולים המחוברים למכונות הנשמה

06:10: המגֵפה בעולם: 2.331 מיליון מתים, 106.507 מיליון נִדבקים

06:10: עוד 44 יום לבחירות לכנסת

06:10: 39 רְשימות מִתְמוֹדְדוֹת בבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: בלי שינוי

משרד הבריאות ומנהלי בתי החולים קוראים לציבור 'לָתת כָּתף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

מערכת החינוך סגורה (בינתיים)

הממשלה אישרה אמש במשאל טלפוני את ההארכה של סגירת מערכת החינוך ב-48 שעות. על פי ההחלטה, מערכת החינוך לא תיפתח היום ומחר.

הממשלה צפויה להתכנס היום אחר הצהריים לדון בצעדי ההמשך ליציאה מהסגר ובכלל זה בפתיחה של מערכת החינוך. 

המשך יבוא…