Browsing Archives

כ״ז בטבת תשפ״א 11.01.21

מחצות אובחנו 5,861 נדבקים חדשים

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות אובחנו 5,861 נדבקים חדשים בקורונה. מפרוץ המגפה אובחנו בישראל 499,362 חולי קורונה. 1,733 חולי קורונה מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ, מתוכם 1,065 במצב קשה ו-262 מחוברים למכונות הנשמה. מפרוץ המגפה נפטרו בישראל 3,695 חולי קורונה – 10 מהם היום.

יום שני כ״ז בטבת תשפ״א 11.01.21


06:10: ישראל בסֶגֶר, מַחְסוֹמִים של המִשטרה ופְקָקֵי תנועה בדרכים

06:10: מִשְלוֹחַ של כ-700,000 מְנות חיסון של חֶברת פייזר הִגִיעַ אתמול לישראל

06:10: השבוע מתחילים לְחַסֵן את המורים

06:10: מְפַקד סַיֶירֶת גולני הוּתְקַף על ידי תושב יהודה ושומרון בְּעֵת פתיחת ציר תנועה

06:10: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל עלה ל: 3,671

06:10: אתמול אוּבחנו 5,183 נִדבקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 67,741 חולים פעילים, 1,673 מהם מאוּשפזים בבתי החולים, 1,033 מהם במצב קשה ובהם 244 חולים מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 1.952 מיליון מתים, 90.843 מיליון נִדבקים

06:10: אומרים תודה: היום הוא יום הרופא הישְׂרְאלי

06:10: עוד 71 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:10: התחזית: עד יום רביעי – חם מהרגיל בעונה

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן נגד קורונה

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

בָּרוּך רופֵא חולים

היום מְצַיְינים בישראל את יום הרופא – יום ההַצְדָעָה וההוֹקָרָה לרופאים. ביום זה ובכל יְמוֹת השנה נֹאמַר תודה לרופא האישי שלנו ולרופאים, לרופאות ולצִוְותֵי הרְפואה שעובדים לֵילות כְּימים, 375 ימים בשנה כדי לדאוג לבריאותנו ולְהַצִיל חיים. 

הם עושים זאת לְעִיתִים בתְנאים קשים, תַחַת עוֹמֶס רב, במִשְמָרוֹת ארוּכות מִדַי. 

הם המַלְאָכִים בלבן (ובמסֵכות) שלנו, חיילים גיבורים במלחמה נגד הקורונה.

נַצְדִיעַ, נְחכֶּה בסבלנות בתוֹֹרִִים, ונֹאמַר: תודה! 

מְפַקֵד סַיֶירֶת גולני הוּתְקַף במַהֲלַך הַפְגָנָה

נִמשכות הַפְגָנוֹת המְחָאָה על מותו של הנער במַהֲלַך מִרְדָף מִשְטרתי בבנימין. אתמול דִיוַוח דובֵר צה"ל כי קצין צה"ל הוּתְקַף על ידי תושב יהודה ושומרון בְּעֵת פִּינוּי צִיר תנועה במַהֲלַך הפגנה שנֶערכה סָמוּך ליִישוּב קְדומים. הקָצין שנִפגע הוא מְפקד סַיֶירֶת גולני סא"ל איוב כלוף שסָפַג אֶגְרוֹפִים לאחר שפעל לְפַנוֹת את הצִיר.

המִשטרה עצרה את התוֹקֵף.