Browsing Archives

ו׳ בטבת תשפ״א 21.12.20

1,929 נדבקים בקורונה אובחנו מחצות

משרד הבריאות עדכן הערכ כי מחצות אובחנו 1,929 נדבקים בנגיף הקורונה. בבתי החולים מאושפזים 842 חולי קורונה. 463 מהם במצב קשה. 115 מונשמים. מספר המתים מאז פרוץ המגפה עלה ל:3,111 – שניים מהם נפטרו היום.

חֲשָש מהמוטציה החדשה

בעולם ובישראל מוּדְאָגים מהמוטציה החדשה של נְגיף הקורונה שהִתְגַלְתָה בבריטניה וכְכֹל הנִרְאֶה הִתפשטה כבר למדינות נוסָפות. נכון לעכשיו אין עֲדַיִין מֵידָע ברור על המוטציה החדשה. המוּמְחים בודקים את מִידַת המְסוּכָּנוּת ומידת ההַדְבָּקָה שלה. בודקים גם האם החיסונים של חֶברת פייזר ושל מודרנה יְעִילִים גם נגד המוטציה.

סוגרים שְעָרים

מדינות הֵחֵלו לסגור את שַעֲרֵיהֶן לבאים מבריטניה מחֲשָש לְהִתְפַּשְטוּת המוטציה החדשה של נְגיף הקורונה. בישראל הֶחליט הקבינט אתמול לחייב כל נוסע שמַגיע מבריטניה להיכנס למְלוֹנית בידוד. נוסעים שהיו כבר באֲוויר בדרך לישראל בְּעֵת קַבָּלַת ההחלטה ושָמעו עליה כשנָחֲתו בנתב"ג, הִתנגדו למַהֲלָך. חֶלקם הֶחליטו לָשוּב לבריטניה.

יום שני ו׳ בטבת תשפ״א 21.12.20


06:10: מִבצע 'לָתֵת כָּתֵף' מִתרחב

06:10: בישראל ובעולם מוּדאגים מהִתְפשטות מוטציה חדשה של הנְגיף, שהִתגלתה בבריטניה

06:10: קבינט הקורונה הֶחליט: כל מי שמַגִיע מבריטניה יִיכָּנֵס למלונית בידוד

06:10: הנְתונים מַראים כי יותר מ-90% מהנִפטרים מקורונה הם בני 60 ומעלה

06:10: פַּצְחָנִים (האקרים) טועֲנים: פָּרַצנו למַחשבים של התַעשייה האֲוִוירית

06:10: מִניין הנִפטרים בישראל מקורונה עלה ל: 3,099

06:10: אתמול אוּבחנו 1,512 נִדבקים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 23,555 חולים פעילים, 806 מהם מְאוּשפזים בבתי החולים, 455 מהם במצב קשה ו-116 חולים מוּנשמים

06:10: המגֵפה בעולם: 1.708 מיליון מתים, 77.290 מיליון נִדבקים

06:10: היום, 21 בדצמבר – היום הקצר ביותר בשנה, החורף מתחיל רִשְמִית 

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות, חם מהרגיל בעונה

משרד הבריאות קורא לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהתחסן!

שִמרו על בריאותכם ועל כולנו!

21.12.20

היום:

 בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בהרי הצפון.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בְּמַהֲלַך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר בצפון ולאורך החוף.