Browsing Archives

י״ג בתשרי תשפ״א 01.10.20

משרד הבריאות: אתמול אובחנו 9,013 נדבקים חדשים, מניין המתים עלה ל-1,600

משרד הבריאות עדכן הערב כי אתמול אובחנו 9,013 נדבקים חדשים בקורונה. 29 בני אדם נפטרו ובכך עלה מניין המתים ל- 1,600. מצבם של 817 מהחולים קשה ו-186 מהם מונשמים. היום אובחנו עוד 5,057 נדבקים חדשים.

סוכות בלי אוּשְפִּיזִין

נִמְשֶכֶת העלייה המַדאיגה בתַחֲלוּאה בקורונה בישראל. על פי נְתוּנֵי משרד הבריאות, שיעור התַחלואה באוכלוסייה החֲרֵדִית – גבוה בִּמיוּחד, גבוה בהרבה מהאָחוּז שלהם באוכלוסייה בישראל.

על רֶקַע העלייה בתחלואה קוראים רבנים לציבּוּר למלא אחר תַקָנוֹת הסֶגֶר ולא לְהִתְקַהֵל: לא לתפילה, לא להקָפוֹת, לא בסוכות. הרבנים קוראים לציבור המתפללים לא להתקהל ולא לקיים אירועים המוניים בסוכות ובשמחת תורה.

הממשלה אישְרה אתמול את הארכת הסגר המלא עד 14 באוקטובר. עוד אישרה: קְנָס של 500 שקלים למי שיִתְאָרֵחַ בסוכה בבית שאינו שלו.

השנה נחגוג את חג הסוכות אחרת – בלי אוּשְפִּיזִין בסוכה אך עם מְאוּשְפָּזִים רבים בבתי החולים.

יום חמישי י״ג בתשרי תשפ״א 01.10.20


06:10: נִמשכת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבחנו 7,040 נִדבקים חדשים ונִפטרו 22 בני אדם

06:10: שיעור התַחֲלוּאָה באוכלוסייה החֲרֵדית – גבוה במיוחד

06:10: הממשלה אישרה אתמול את הַאֲרָכַת הסגר עד 14 באוקטובר

06:10: הרבנים קוראים לְציבור המתפללים לא לְהִתְקַהֵל בסוכות ובשמחת תורה

06:10: סוכות בלי אוּשְפִּיזִין: הממשלה אישְרה אתמול קנס של 500 שקלים למי שיִתְאָרֵחַ בסוכה בבית שאינו שלו

06:10: מאות אזרחים הִפגינו אתמול בירושלים ובתל אביב נגד נתניהו וקראו לו להִתפטֵר

06:10: בישראל נכון לאתמול: 69,419 חולים פעילים. 834 מִתוכם במצב קשה ובהם 211 מוּנשמים. מִניין המתים עלה ל-1,569

06:10: המגֵפה בעולם: 1.024 מיליון מתים ויותר מ-24 מיליון נדבקים

06:10: הדלק הּוזַל הלילה ב-4 אגורות לליטר

06:10: התחזית: ירידה בטמפרטורות והֲקלָה בעומס החום

שִמרו על עצמכם ועל כולנו!

ברגע האחרון: הַפְגָנות נגד נתניהו בירושלים ובתל אביב

מאות אֶזרחים הִפגִינו אתמול בערב בירושלים ובתל אביב נגד נתניהו וקראו לו לְהִתְפַּטֵר. ההפגנות הִתְקַיְימו לפני שנִכנסו לתוֹקֶף התַקָנות האוֹסְרות הַפגנה במרחק של יותר מקילומטר מהבית. התִיקוּן לחוק, המַגְבִּיל את ההפגנות בזמן סֶגֶר מלא, אוּשַר בכנסת שִלשום בלילה. התקנות המַגבילות את ההַפגנות אוּשְרוּ בממשלה אתמול בערב.

 

01.10.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יֵרדו ויחזרו להיות רגילות לעוֹנָה. תורגש הקלה בעוֹמֶס הַחוֹם. בבוקר יִיתָכֵן טִפְטוּף בצפון הארץ ולאורך החוף.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר, תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.