Browsing Archives

כ״ד באלול תש״פ 13.09.20

גם בראש השנה נִהיה בסגר!

הממשלה הֶחליטה הערב לְהָטִיל סֶגֶר כללי בחגי תשרי. 

הסגר יתחיל ביום שישי, ערב ראש השנה, בשעה 14:00 ויִימשך שלושה שבועות לפחות, עד למחרת שמחת תורה, 11 באוקטובר.

הנה עיקרי ההַגְבָּלות:
מותרת יציאה מהבית למרחק של עד 500 מטרים.
מותָרוֹת הִתְקַהֲלוּיוֹת של עד 10 אנשים במקום סגור ו-20 אנשים בשטח פתוח.
החנויות, הקניונים, המסעדות, חדרי הכושר ובריכות השְׂחִייָה יִיסָגרו.
הסופרמרקטים יהיו פתוחים ושירות המִשְלוֹחִים מהמסעדות יִפעל.

המִגְזָר הפרטי, לְמַעֵט תיירות ומסחר, יעבוד לפי התו הסָגול.

המגזר הציבורי יעבוד במַתְכּוֹנֶת מצומְצֶמֶת.

לא יהיו לימודים בבתי הספר, לְמַעֵט החינוך המיוחד וכפרי הנוער.

יוּתַר ספורט יְחִידנִי.

 

 

 

 

 

 

איפה נִהיה בחג?

הממשלה צְפוּיָה להִתְכַּנֵס הבוקר ב-10:00 לְאַשֵר את הַחְלָטַת קבינט הקורונה לְהָטִיל סֶגֶר מלא הָחֵל מערב ראש השנה לְמֶשֶך שבועיים והגבלות חֲמוּרוֹת לשבועיים נוֹסָפים. שרים אחדים כבר הודיעו כי יִתנגדו להֲטָלַת סגר מלא. אחרים הודיעו כי יְבקשו להכניס שִינוּיִים בהַצָעוֹת שהוּגְשוּ לשרים.

 

יום ראשון כ״ד באלול תש״ף 13.09.20


06:10: הממשלה תָדון הבוקר בהחלטה של קבינט הקורונה לְהָטִיל סֶגֶר מלא הָחֵל מערב ראש השנה למשך שבועיים

06:10: עוד הֶסְכֵּם נורמליזציה: ישראל ובחריין הודיעו ביום שישי כי הֶחליטו לְכוֹנֵן יְחָסִים דיפלומטיים רִשמיים בין שתי המדינות

06:10: מְטוס אל על מַמְרִיא הלילה לארצות הברית עם המִשלחת הישְׂרְאלית לטקס חתימת הֶסכמֵי הנורמליזציה שיִתקיים בבית הלבן ביום שלישי

06:10: נִמשך גל המְחָאָה נגד ראש הממשלה: כ-10,000 אזרחים הִפגינו אתמול בירושלים, כ-500 אזרחים הִפגינו בקיסריה ואֲלָפִים הִפגינו בצְמתים ועל גשרים בכל רחבי המדינה

06:10: בהפגנה בירושלים המשטרה עצרה 9 מפגינים בחֲשָד לַהֲפָרַת הסדר ולתְקיפת שוטרים

06:10: נִמשכת העלייה בתַחלואה בישראל: אתמול אוּבחנו 2,397 נִדבקים חדשים ונִפטרו 10 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 38,119 חולים פעילים. יותר מאלף חולים מְאוּשפזים בבתי החולים, 495 מִתוכם במצב קשה ובהם 136 חולים מוּנשמים. מִניין המתים עלה ל-1,103

06:10: המַגֵפה בעולם: כמעט 29 מיליון נִדבקים ויותר מ-918 אלף מתים

06:10: ארצות הברית: שְׂרֵיפות עֲנָק ממשיכות לְהִשְתוֹלֵל בחוף המערבי

06:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות והֲקלָה בעומס החום

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זכִרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

 

 

גַל המְחָאות נִמְשָך: אֲלָפִים הִפְגִינוּ אתמול בכל רחבֵי הארץ

גל המְחָאוֹת נגד ראש הממשלה נִמשָך: כ- 10.000 אֶזרחים הִפגינו אתמול ליד מְעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים, כ-500 אזרחים הִפגינו ליד בית משפחת נתניהו בקיסריה, אֲלָפים הִפגינו במאות צְמָתִים ועל גְשרים בכל רחבי הארץ.

המשטרה עצרה בירושלים 9 מפגינים על הֲפָרוֹת סדר ואַלִימוּת כְּלַפֵּי שוטרים.

 

הֶסְכֵּם נורמליזציה גם עם בחריין

לפני כְּניסת השבת הודיעו הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו כי ישראל ובחריין הֶחְלִיטו לְכוֹנֵן יְחָסים דיפלומטיים מלאים בין שתי המדינות. מהבית הלבן נִמְסַר כי שר החוץ של בחריין יגיע השבוע לוושינגטון לטֶקֶס החֲתִימָה על ההֶסְכֵּמִים  שיֵיעָרֵך בבית הלבן.