Browsing Archives

כ״ב באלול תש״פ 11.09.20

סֶגֶר כללי בראש השנה

קבינט הקורונה הֶחליט אתמול להטיל סֶגֶר מלא למשך שבועיים הָחֵל מראש השנה ואחריו להטיל הַגְבָּלות חֲמוּרוֹת לשבועיים.

הממשלה אֲמוּרָה להִתכנס ביום ראשון בבוקר כדי לְאַשֵר את החלטת הקבינט. 

מועד תחילת הסֶגֶר עדיין לא נִקבע – ביום רביעי או ביום שישי, ערב ראש השנה.

יום שישי כ"ב באלול תש"ף 11.09.20


07:10: קבינט הקורונה הֶחליט: סֶגֶר מָלא בראש השנה

07:10: הַחלטת הקבינט תוּבָא לאישור הממשלה ביום ראשון

07:10: נִמשכת העלייה בתַחלואה בישראל: אתמול אוּבחנו 3,259 נִדבקים חדשים ונפטרו 20 בני אדם

07:10: בישראל נכון לאתמול: 34,507 חולים פעילים. 983 חולים מְאוּשפזים בבתי החולים, 486 מִתוכם במצב קשה ובהם 144 חולים מוּנשמים. מִניין המתים עלה ל-1,077

07:10: המַגֵפה בעולם: יותר מ-28 מיליון נִדבקים ו-918 אלף מתים

07:10: דִיווּחַ בסוריה: ישראל תקפה הלילה ליד חאלב

07:10: ארצות הברית: שְׂרֵיפות עֲנָק ממשיכות לְהִשְתוֹלֵל במערב המדינה. 10 בני אדם נִסְפּוּ

07:10: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות אך עדיין עומֶס חום כבד

שמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זכרו! אם אין מציל – לא נכנסים למים בחיים!

שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

פרשת השבוע: פרשת נִצָּבִים וַיֵּלֶךְ

הדלקת נרות: ירושלים 18:14; תל אביב 18:32; חיפה 18:34; באר שבע 18:33

מוצאי שבת: ירושלים 19:25; תל אביב 19:27; חיפה: 19:27; באר שבע 19:27