Browsing Archives

י״ד באלול תש״פ 03.09.20

ביְמָמָה החולפת נִפטרו 16 בני אדם מקורונה

משרד הבריאות עִדְכֵּן הבוקר כי אתמול אוּבְחֲנוּ 3,141 נדבקים חדשים בקורונה. ביְממה החולפת נִפטרו 16 חולים מקורונה, ובכך עלה מִנְיַין המתים מפְּרוֹץ המַגֵפה בישראל ל-985. מחצות אוּבחנו עוד 1,556 נדבקים חדשים. בישראל, נכון להערב, יש 24,281 חולים פעילים. בבתי החולים מְאוּשפזים 417 חולים במצב קשה, מהם 118 מוּנשמים, ו-138 חולים במצב בינוני.

יום חמישי י״ד באלול תש״ף 03.09.20


06:10: נִמשכת העלייה בתַחֲלוּאָה בקורונה בישראל: אתמול אוּבחנו 2,386 נדבקים חדשים ונִפטרו 12 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 423 חולים במצב קשה, מהם 125 חולים מוּנשמים. מניין הנפטרים מפְּרוץ המַגפה עלה ל-969

06:10: המַגפה בעולם: יותר מ-26 מיליון נִִדבקים ו-871 אלף מתים

06:10: קבינט הקורונה יִתכנס היום לדון בעלייה בתַחֲלוּאָה ובהַצָעָה לְהטִיל סֶגֶר בערים האֲדוּמוֹת

06:10: עובדֵי המַעבָּדוֹת הרְפואיות הציבורִיות מַמשיכים בשְביתה. יִינָתְנוּ רק שֵירוּתֵי חֵירוּם

06:10: סוריה: ישראל תָקפה הלילה מִזרחית לאומסק 

06:10: סעודייה: כל המְטוסים לאבו דאבי ומִמֶנה יוכלו לטוס מעל השֶטח האֲוִוירִי שלנו

06:10: גרמניה: מַנהיג האופוזיציה ברוסיה נבלני הוּרְעַל בגַז עֲצַבִּים

06:10: התחזית: עוֹמֶס חום כָּבֵד על קיצוֹני 

שִמְרו על בריאותכֶם ועל בריאות כולנו!!!

03.09.20

היום:

תָחוּל עלייה נִיכרת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הָבִיל. צְפוּיָה הַכבָּדָה בעוֹמֶס הַחוֹם.

מחר:

תחול הכבדה נוֹסֶפֶת בעומס החום. יִשְׂרוֹר עומס חום כָּבֵד עד קיצוני ברוב האֲזוֹרִים. חם מהרגיל עד שְרָבִי בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף.

שבת:

יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. חם מהרגיל עד שרבי בהרים ובפנים הארץ, הביל במישור החוף.

 

גרמניה: מנהיג האופוזציה ברוסיה נבלני הורעל בגז עצבים

ממשלת גרמניה הודיעה אתמול כי בְּדיקות שנעשו הֶרְאוּ כי מַנְהִיג האופוזיציה הרוסי, אלכסיי נבלני, הוּרְעָל בגז עֲצַבִּים מסוג "נוביצ'וק". 

הדובֵר של הקנצלרית מרקל אמר כי הממשלה הפדרלית תודיע לשותָפוֹת שלה באיחוד האירופי ובנאט"ו על תוצְאֹות החֲקִירָה
בעקבות הממצאים זִימֵן שר החוץ הגרמני את השַגְריר הרוסי לשיחה. השר קרא לרוסיה לחקור את ההרעלה ולמצוא את האַחְרָאִים למעשה. 
משרד החוץ של רוסיה הֵגִיב על הודעת גרמניה וטען כי הַצְהָרוֹתֶיהָ של גרמניה בנוגע לנבלני לא מְבוּסָסוֹת על רְאָיוֹת.

מְטוֹסים ישְׂרְאלִיים יוּכְלוּ לָטוּס לאבו דאבי דרך סעודיה

סעודיה הודיעה אתמול שתאפשר למטוסים של כל המדינות המַמְרִיאִים מאִיחוּד האמִירוּיוֹת או נוחֲתִים בה לעבור מעל השֶטַח האווירי שלה. כך יוכלו מטוסים מישראל להגיע מתל אביב לאבו דאבי בטיסה יְשירָה שתִימָשֵך כשלוש שעות.