Browsing Archives

י״ג באלול תש״פ 02.09.20

מחצות אוּבחנו 1,951 חולים ונִפְטְרו 8 בני אדם

משרד הבריאות עדכן הערב כי מאז חצות אוּבחנו 1,951 נדבקים חדשים בקורונה בישראל. בבתי החולים ברחבי הארץ מאושפזים 845 חולים, 422 מהם במצב קשה. מספר המוּנשמים עלה ל-127.

מאז חצות נפטרו שמונה חולים ומספר הנפטרים עלה ל-969.

יום רביעי י״ג באלול תש״ף 02.09.20


06:10: שְנת הלימודים תשפ"א נִפתחה אתמול בצֵל מַגֵפַת הקורונה

06:10: כ-140 אלף תלמידים ביישובים 'אדומים' – בבית

06:10: המִשְלחת היִשְׂרְאלית שבה אתמול מהביקור ההיסטורי באיחוד האמירויות 

06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגֵפָה בעולם: יותר מ-25.9 מיליון נִִדבקים ו-864 אלף מתים

06:10: בישראל אוּבְחֲנו אתמול כ-1,654 נִדבקים חדשים ונִפטרו 12 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 21,367 חולים פְּעילים, 414 מהם במצב קשה ובהם 116 חולים מוּּנְשמים. מִנְיַין המתים עלה ל-958

06:10: עובדֵי המעבדוֹת הרְפואיות הציבוריות ממשיכים בשְביתה. יִינָתְנוּ רק שֵירוּתִים חִיוּנִיים

06:10: התחזית: חם ויבש בהרים והביל במישור החוף

שִמרו על בְּריאותכם ועל בריאות כולנו!

 

02.09.20

היום:

הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר אך עֲדַיִין יִשְׂרְרו עוֹמְסֵי חוֹם כְּבֵדִים בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף יהיה הָבִיל.

מחר:

תָחוּל עלייה נִִיכֶּרֶת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צְפוּיָה הַכבָּדָה בעומס החום.

 

המִשְלַחַת הישראלית שבה מאבו דאבי

המִשְלַחַת הישראלית שָבָה אתמול אחר הצהריים לארץ מהביקור באיחוּד האמירויות. המשלחת האמריקנית המשיכה לביקורים נוֹסָפים באזור המִפְרָץ הפרְסי.

חֶברת אל על קיבלה אִישוּר לטוס מעל שְמֵי סעודיה גם בטיסה חזרה לארץ.