Browsing Archives

כ״ז באב תש״פ 17.08.20

מחצות: 921 נדבקים חדשים, 4 חולים נפטרו

משרד הבריאות עדכן הערב כי מחצות ועד השעה 19:00 אובחנו 921 נשאים מאומתים של נגיף הקורונה. נכון להערב יש בישראל 23,324 חולים פעילים. מצבם של 399 חולים מוגדר קשה, מתוכם 111 מונשמים. ארבעה בני אדם נפטרו היום מסיבוכי הנגיף. מניין הנפטרים מפרוץ המגפה עלה ל-692 בני אדם. 

יום שני כ״ז באב תש״ף 17.08.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: המַגֵפָה בעולם: יותר מ-21.890 מיליון נִדבקים ו-781 אלף מתים

06:10: נִמשכת העלייה בתַחֲלוּאָה בישראל: אתמול נִפְטְרו 11 בני אדם

06:10: בישראל נכון לאתמול: 23,491 חולים פעילים, 382 מהם במצב קשה ובהם 112 חולים מוּנשמים. מִנְיַין המתים עלה ל-685

06:10: טרור הבלונים נמשך: אתמול פרצו 28 שְׂריפות בדרום

06:10: צה"ל תקף הלילה מטָרות של חמאס ברְצועה בתְגובה לטרור הבלונים וְלַהֲפָרוֹת הסדר ליד הגָדֵר

06:10: למ"ס: המֶשֶק הישראלי הִתְכַּוֵוץ בחודשים אפריל – יוני בכמעט 30%

06:10: בלארוס: כ-200 אלף בני אדם הִפגינו אתמול נגד הדיקטטור לוקשנקו

06:10: מאתמול אפשר לקיים שיחות טלפון יְשִירוֹת בין ישראל לאיחוד האֶמירויות 

06:10: התחזית: עומֶס חום כָּבד עד קיצוני

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!

טרור הבלונים נמשך: 30 שְׂרֵיפות בדרום אתמול

בלונֵי תַבְעֵרָה שהוּפְרְחוּ מעזה לשֶטח ישראל גָרְמו אתמול לכ-28 שְׂרֵיפות בִּיעָרות קק"ל. כ-250 דונם של יַעַר עלו באש.

כ-200 פלסטינים הִתְפָּרְעוּ אתמול לאורך הגְבול עם ישראל. המִתְפָּרְעִים הִשְלִיכוּ מִטְעֲנֵי חַבָּלָה ורימונִים לעבר חיילי צה"ל.

בִּתְגוּבָה – טנקים של צה"ל תָקְפוּ הלילה עֲמָדוֹת של חמאס ברְצועת עזה.

מִשְלַחַת של בְּכִירֵי המודיעין המִצרי צְפוּיה להִיפגש היום עם רָאשֵי מַעֲרֶכֶת הביטחון בישראל ועם הַנְהָגַת חמאס בעזה במַטָרה 'לְהַנְמִיך את הלְהָבוֹת'.

הרִבְעוֹן האחרון של המֶשֶק הישְׂרְאֵלי – הגָרוּעַ ביותר ב-40 השנים האחרונות

נְתונים שפִּרסמה אתמול הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי הרִבְעוֹן השני של השנה, החודשים אפריל – יוני, היה הרִבְעוֹן הגָרוּעַ ביותר של הכלכלה הישְׂרְאלית ב-40 השנים האחרונות: המֶשֶק הישְׂרְאלי הִתְכַּוֵוץ ב-28.7%. הצְריכה הפְּרטית ירדה ב-43%, צְריכת השֵירותים – ב-80% והתוֹצָר העסקי – ב-33%. הפְּגיעה במֶשֶק הישְׂרְאלי הייתה קשה, אך הייתה מְתוּנָה יַחסִית לַפגיעה בִּמדינות אירופה. 

"הלו, ירושלים? כאן איחוד האֶמירויות!"

נורמליזציה בקְשרים: משרד התִקשורת של איחוד האֶמירויות הֵסִיר את החֲסִימָה על חִיוּג ישיר בשיחות טלפון בין לאומיות לישראל ועל גְלִישה באֲתָרֵי אינטרנט ישראליים.

שיחה יְשירה ראשונה התקיימה אתמול בין שר החוץ של ישראל לשר החוץ של האֶמירויות.