Browsing Archives

ט״ו בתמוז תש״פ 07.07.20

יום שלישי ט״ו בתמוז תש״ף 07.07.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: הקורונה בעולם: יותר מ-11.745 מיליון נִדבקים ו-542 אלף מתים

06:10: עֲלִייָה בתחלואה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 691 נִדבקים חדשים ו-3 בני אדם נִפטרו

06:10: בישראל נכון לאתמול: 12,359 חולים פעילים, 88 מהם במצב קשה ובהם 35 מוּנְשָמִים. 334 בני אדם נִפְטְרוּ

06:10: הממשלה אִישְרה אתמול הַגְבָּלוֹת נוספות

06:10: אולמות אֵירועים, מועדונים וברים, חדרי כּוֹשֶר וברֵיכות שְׂחִייָה ציבוריות יִיסָגְרוּ

06:10: אֵירוּעֵי תרבות ובידור לא יִתְקַיְימוּ

06:10: במסעדות ובבתי הקפה יוכלו לאכול 20 סועֲדים בתוך המסעדה ו-30 בחוץ

06:10: באוטובוסים יִסעו עד 20 נוסעים בחַלונות פתוחים וללא מַזְגָן

06:10: בבתי התפילה יִתפללו לא יותר מ-19 מִתפללים

06:10: הקַיְיטָנות יִיסָגְרו. בית הספר של החופש הגדול לילדֵי הגנים וכיתות א-ד ימשיך לפעול

06:10: הקְנָס על אי עֲטִייַת מַסֵכָה יִגְדַל מ-200 ל-500 שקלים

06:10: העובדים הסוציאליים פתחו אתמול בשְביתָה

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מַזהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסֶגֶר!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

הילדים בחופשה – שִמרו עליהם!