Browsing Archives

ג׳ בתמוז תש״פ 25.06.20

כ-80 אלף דוּ"חוֹת על הֲפָרַת תַקָנוֹת הקורונה

בְּשֶל העֲלִייה בתַחֲלוּאָה בקורונה המשטרה מַגְבִּירָה את האֲכִיפָה של תקנות הקורונה ואת רישוּם הדוּ"חוֹת והקְנָסוֹת לאֶזְרָחִים המֵפֵרים את התַקָנוֹת.

ביְמָמָה האחרונה רָשְמוּ השוטרים 1,600 דוּ"חות לאזרחים שלא עָטוּ מַסֵכָה על פניהם. מתחילת מַגפֵַת הקורונה נרשמו כ-80 אלף דו"חות לאזרחים שהֶפֶרוּ את התקנות ובהם אזרחים שהֵפֵרו את כְּלָלֵי הבִּידוּד.

 

יום חמישי ג׳ בתמוז תש״ף 25.06.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: הקורונה בעולם: יותר מ-9.5 מיליון נִדבקים ו-486 אלף מתים

06:10: בישראל, עֲלִייה בתַחֲלוּאָה בקורונה: אתמול אוּבְחֲנוּ 532 נִדְבָּקִים חדשים

06:10: בישראל נכון לאתמול: 5,796 חולים פְּעילים, 46 מהם במַצָב קשה ובהם 28 מוּנְשָמִים, מִנְיַין המתים: 307

06:10: המשטרה רָשמה מתחילת מַגֵפַת הקורונה כ־80 אלף דוּ"חוֹת על הֲפָרַת התַקָנוֹת

06:10: מזכיר האוּ"ם קורא לישראל לא לְבַצֵעַ את תוכנית הסִיפּוחַ

06:10: רוסיה צִייְנה אתמול 75 שנה לניצָחוֹן על הנאצים ולסִיומה של מלחֶמֶת העולם השנייה

06:10: ניו זילנד: רְעידת אדמה בעוצְמה 5.9 בדְרום מערב המדינה. לא דוּוַח על נִפגעים או על נזק

06:10: התחזית: בלי שינוי

שִמְרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מַזְהיר: אם לא נִהיה בסדר – נִהיה בסגר!

זכרו! אם אין מַצִיל – לא נכנסים למים בחיים!