Browsing Archives

כ״ב בסיון תש״פ 14.06.20

הטובות והטובים לטַיִס

בעוד כשבועיים יִסתיים קורס הטַיִס מספר 180. על מגרש המִסְדָרִים יִצְעֲדו 3 טַיָיסוֹת ו-37 טַייסים חדשים. כבר 25 שנים מְאפשר צה"ל לנשים להִתקבל לקורס הטַיִס ומאז סִיימו אותו 56 טייסות ונַוָוטוֹת. בעוד כשבועיים יִצְטָרְפו אֲלֵיהֶן שלוש הטַייסות החדשות.

אחת ה'לֶבֶּנִיוֹת' של מפרץ חיפה – קרסה

אחת משתי ה'לֶבֶּנִיוֹת' של בתי הזיקוק בחיפה, מסִמְלֵי העיר, קָרְסָה ביום שישי. לא היו נפגעים, ואין חֲשָש לדְליפת חומָרים מְסוכנים

ה'לֶבֶּניות', שנִבנו בשנות ה-30 של המאה הקודמת היו מאז ה'סֵמֶל' של המפעל וחלק בלתי נפרד מנוֹף חיפה ומפרץ חיפה. ה'לֶבֶּנִיות' הן מגְדְלֵי קירור, בגובה של 76 מטרים ובקוטֶר מְרַבִּי של כ-80 מטרים, המקררים את המים החמים המוּזְרָמִים אֲלֵיהֶם ממִתְקְנֵי הזִיקוּק. הם זָכו לכינוי 'לֶבֶּניות' בְּשֶל צורָתָם הגיאומטרית, המזכירה את הצִנְצָנוֹת של ה'לֶבֶּן' של 'תְנובה' בעבר. ה'לֶבֶּניות' אינן בשימוש מאז 2009.

 

יום ראשון כ״ב בסיון תש״ף 14.06.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להתפשט בעולם ובישראל

06:10: הקורונה בעולם: יותר מ-7.8 מיליון נִדבקים ו-433 אלף מתים מהנְגיף

06:10: הקורונה בישראל: 177 מְאובחנים חדשים בקורונה בסוף השבוע. נכון לאתמול יש בישראל 3,315 חולים פעילים, 35 מהם במצב קשה ומתוכם 26 מוּנשמים. אין שינוי במספר המתים – 300 בני אדם

06:10: מהיום מוּתָר לקיים אֵירוּעים באולמות שבהם עד 250 מִשתתפים

06:10: מְהוּמוֹת ביפו: תושבים הִצִיתוּ פחים, כלֵי רֶכֶב ובניין של העירייה בִּמְחָאָה על בְּנִייַת בית לחַסרֵי בית על מגרש שהיה בעבר בית קְברות מוסלמי

06:10: אחת משתי ה'לֶבֶּנִיוֹת' הגבוהות של בָּתֵי הזִיקוּק במפרץ חיפה, הנִראות למֵרחוק – קָרְסָה ביום שישי. אין נִפגעים

06:10: הטובות והטובים לטַיִס – בעוד שבועיים יְסיימו את קורס הטַיִס 3 נשים ו-37 גברים

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות

שִמרו על בריאותכם ועל בריאות כולנו!

משרד הבריאות מַזהיר: אם לא נִהיה בסֵדֶר – נִהיה בסֶגֶר!

זִכרו! אם אין מַציל – לא נכנסים למים בחיים!

14.06.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד בָּהִיר. הטמפרטורות יֵרדו במִידָה נִיכרת, בעיקר במרכז ובנגב, והן יהיו רגילות לעוֹנָה. עד שעות הצהריים יִיתָכֵן גשם מקומי בעיקר במזרח.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.