Browsing Archives

ט׳ בסיון תש״פ 01.06.20

יום שני ט׳ בסיון תש״ף 01.06.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך להִתפשט בעולם ובישראל

06:10: בעולם יותר מ-6.2 נִדבקים ומ-372 אלף מתים מקורונה

06:10: בישראל אוּבְחנו אתמול 59 חולים חדשים. נכון לעכשיו יש בישראל 1,994 חולים פעילים, 30 מהם מוּנְשָמים. מספר המתים עלה ל-285

06:10: בארצות הברית נמשכות המהומות, עוֹצֶר לילה בוושינגטון ובערים נוספות

06:10: הממשלה אישרה אתמול קיצוּצים במשרדי הממשלה לְטוֹבַת הֲקָמַת המשרדים החדשים 

06:10: בגימנסיה העברית בירושלים אוּבְחֲנו יותר מ-150 תלמידים ומורים

06:10: משרד הבריאות חוזר וקורא לציבור לַעֲטוֹת מסכות ולִשמור על ריחוק פיזי ועל כלָלי ההיגיינה

06:10: מבקר המדינה הודיע אתמול לממשלה כי הוא הֵחֵל לבדוק את ניהול מַשְבֵּר הקורונה בישראל

06:10: הדלק הִתייקר הלילה בחצות, המחיר המְרַבִּי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשֵירות עצמי – 5.21 שקלים

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות

שִמרו על בריאותכם ובריאות כולנו!

זִכרו – אם אין מַציל לא נכנסים למים בחיים!

קִיצוּצִים בתקציבֵי משְׂרְדֵי הממשלה לטובת הֲקָמַת משרדים חדשים

שָׂרֵי הממשלה אִישְרוּ אתמול קיצוּצִים בתַקצִיבֵי משרְדֵי הממשלה לטוֹבַת הֲקָמַת המשרדים החדשים של הממשלה החדשה: משרד מַשְאַבֵּי המים, המשרד להשְׂכָּלָה גְבוהה ומַשְלִימָה, משרד ההִתְיַישְבות, משרד הדיגיטל והסייבר, משרד המיעוּטִים, המשרד לחיזוק וקידום קְהִילָתי, משרד ראש הממשלה החֲלִיפִי, לִשְכַּת השר במשרד הביטָחון ולִשכת השר במשרד ראש הממשלה. השרים אישרו גם הַקְצָאַת כספים נוספים ללְשָכוֹת של שרים ומַנְכָּ"לִים במשְׂרְדי הממשלה הקיימים.

 

31.05.20

היום:

בָּהִיר. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תחול עלייה נִיכרת בטמפרטורות, ויֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בשעות אחר הצהריים אוויר קריר ולַח יותר יַחְדוֹר לאזורנו, הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך בעיקר בדרום.