Browsing Archives

ח׳ בניסן תש״פ 02.04.20

משרד הבריאות מזהיר: סדר – רק בבית!

מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, שב וקרא לאזרחים לקיים את ליל הסדר רק בבית ורק עם בני המשפחה הגרים בבית. בהצהרה שמסר, אמר: אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים 'אולי בכל זאת נצא לחגוג את החג ביחד עם אנשים אחרים'. אני אומר לכם: לא! זה יכול להיות מאוד מאוד מסוכן!

 

מספר חולי הקורונה בישראל עלה ל-6,808

משרד הבריאות עדכן הערב כי מניין חולי הקורונה המאובחנים בישראל עלה היום ל- 6,808 בני אדם. מצבם של 107 חולים מוגדר קשה, בהם 83 מונשמים. 

מספר המתים מהנגיף עלה הערב ל-34. רוב המתים הם קשישים בעלי מחלות רקע.

334 חולים החלימו עד כה מהנגיף.

 

פסח בבית, מַסֵכות ברחוב

הַנְחָיוֹת חדשות לציבּוּר בישראל:

לַחֲבוש מַסֵכות במֶרְחָב הציבורי. גם צָעִיף או מַסֵכָה מְאוּלְתֶרֶת שאפשר להכין מִבַּד יכולים לשמש כמַסֵכָה.

כל ישראלי שיחזור מחוּ"ל יִיכָּנֵס לבִידוּד במְלוֹנית.

יוּחְרְפוּ ההַגְבָּלוֹת על כניסה לבני ברק ויציאה מהעיר בְּשֶל שִיעורי ההִידָבְקוּת הגבוהים בעיר.

את ליל הסדר ואת חג הפסח חוגגים בבית, רק עם בני המשפחה הגרים בבית.

יום חמישי ח׳ בניסן תש״ף 02.04.20


06:10: נְגיף הקורונה ממשיך לְהִתְפַּשֵט בעולם ובישראל

06:10: מדינות רבות בעולם – בהֶסְגֵר

06:10: מספר המְאוּבְחָנים בעולם הִגִיע אתמול ל-930,506 בנֵי אדם. 46,774 חולים מתו. כרבע מהחולים הֶחְלימו

06:10: מספר החולים בישראל עלה אתמול ל-6.092 בני אדם. מִנְיַין המתים עלה ל-26. 95 חולים במצב קשה, ומתוֹכָם 81 מונשמים. 241 חולים הֶחְלימו

06:10: הַנְחָיוֹת חדשות בישראל: לַחבוֹש מסכות במֶרחב הציבורי. גם צָעיף או רְצוּעַת בַּד יכולים לשמש כמַסֵכה

06:10: הַנְחָיָה ברורה: לחגוג את ליל הסדר ואת חג הפסח בבית רק עם בנֵי המשפחה הגרים בבית

06:10: הממשלה הֶחליטה להחריף את ההַגְבָּלוֹת על בני ברק בשל שיעורי ההִידָבְקוּת הגדולים בעיר 

06:10: כל ישראלי שחוזר מחו"ל יִיכָּנֵס לבִידוּד במלונית

06:10: בישראל – יותר ממיליון מובטלים. שיעור האבטלה: 24.4%

06:10: נִמְשָכִים המגעים לַהֲקָמַת ממשלה

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות, בסוף השבוע – חם

זכרו! לא יוצאים מהבית אם לא מוכרחים! יחד – נִתְגַבֵּר על המַשְבֵּר!

02.04.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית, הטמפרטורות יעלו במקצת ויחזרו להיות רגילות בעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. תָחוּל עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת בצפון ובהרי המרכז. הטמפרטורות יעלו במִידָה נִיכרת והלַחוּת תֵרֵד. יֵיעָשֶׂה חם מהרגיל עד שְרָבִי.

 

השנה – כל תלמיד יִיבָּחֵן רק ב-5 בחינות בגרות

משרד החינוך הודיע אתמול כי בחינות הבגרות יִתְקַיְימוּ השנה במַתְכּוֹנֶת חֵירוּם. התלמידים יִיבָּחֲנוּ בחמש בחינות בגרות לכל היותר. כל תלמיד ייבחן במִקצועות החובה: מתמטיקה, אנגלית, שפה (עברית או ערבית); במקצוע אחד מתוך המקצועות ההומניים: ספרות, תנ"ך, היסטוריה, אֶזְרָחוּת; במקצוע אחד מתוך מקצועות המַדָעִים: כימיה, פיסיקה, ביולוגיה, מדעי המַחְשֵב.

במקצועות האחרים יתנו המורים את צִיוּנֵי הבגרות לתלמידיהם.

הבחינות יתחילו ב-22 ביוני.