Browsing Archives

ג׳ באדר תש״פ 28.02.20

יום שישי ג' באדר תש"ף 28.02.20


שבת שלום !

+הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

פרשת השבוע: פרשת תְּרוּמָה

הדלקת נרות: ירושלים 17:00; תל אביב 17:18; חיפה 17:19; באר שבע 17:20

מוצאי שבת: ירושלים 18:13; תל אביב 18:15; חיפה:18:14; באר שבע 18:15

 

 

הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-23

הרשימות המתמודדות בבחירות לכנסת ה-23

האותיות שאושרו 

אתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת מביא את רשימות המועמדים, הכינויים והאותיות שהתבקשו מוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23. 

לרשימה באתר הבחירות המרכזית