Browsing Archives

ח׳ בתשרי תש״פ 07.10.19

163 נשים נִרְצְחוּ על ידי בנֵי זוּגָן בשנים 2018-2004

163 נשים נִרצחו על ידי בני זוגָן בשנים 2018-2004. כך עולה מהדוּ"ח של משרד הרְוָוחָה בנושא אַלִימות במשפחה לשנת 2018, שפרסומו הוקדם לאתמול. 

34% מהנִרצָחות בשנים אלה היו נשים יהודיות שנולדו בארץ. 25% מהנרצחות היו עולות חדשות מחבר העמים. 20% מהן היו עולות חדשות מאתיופיה, 20% היו ערביות. הנתונים אינם כוללים מִקרֵי רצח של נשים על ידי בני משפחה שאינם בני זוג.

עוד עולה מהדו"ח כי 2,478 גברים אלימים ו-6,488 נשים נִפְגְעות אלימות טופלו בשנת 2018 ב-113 מרכזים למְנִיעַת אלימות במשפחה של משרד הרווחה ברחבי הארץ.

בשנת 2018 התקבלו במוקד 118 שמפעיל משרד הרווחה 1,219 פניות של נשים שדיווחו על אלימות מצד בני זוגן. הנשים סובלות מסוּגים מְגוּוָנִים של אלימות – כלכלית, מינית, פיזית ונַפשית.

משרד הרווחה מפעיל 14 מִקְלְטֵי חֵירוּם לנשים נפגעות אלימות ובשנת 2018 שָהוּ בהם 682 נשים ו-1,011 ילדים. 

יום שני ח׳ בתשרי תש״ף 07.10.19


06:10: הקבינט המדיני ביטחוני דן אתמול במשך 5 שעות בנושאי ביטחון

06:10: נתניהו מבקש תוספת של מיליארדים לתקציב הביטחון

06:10: במשרד המשפטים בירושלים יִימָשך היום השימוע של ראש הממשלה בנימין נתניהו

06:10: השכר הממוצע לשכיר בישראל בחודש יולי – 11,004 שקלים בחודש

06:10: פורטוגל: המפלגה הסוציאליסטית ניצחה בבחירות לפרלמנט

06:10: צה"ל יטיל סֶגֶר על השטחים מהלילה בחצות ועד יום רביעי בחצות

06:10: בריאות: מומחים ממליצים להקדים להתחסן נגד שפעת לקראת החורף

06:10: התחזית: בלי שינוי. בערב יום הכיפורים: עלייה בטמפרטורות. ביום הכיפורים: טמפרטורות רגילות לעונה

סגר על השטחים ביום הכיפורים ובסוכות

לקראת יום הכיפורים צה"ל יטיל סֶגֶר על שטחי יהודה ושומרון והמעברים לעזה הָחֵל מהלילה בחֲצוֹת ועד יום רביעי בחצות.

בסוכות יוּטַל סגר על השטחים ועל המעברים לעזה ממוצאי השבת בחצות ועד מוצאי שמחת תורה 21 באוקטובר, בחצות.

 

07.10.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד נָאֶה, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות. בשעות הבוקר עֲדַיִין יִיתָכֵן טִפְטוּף בצפון.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. תָחוּל עלייה בטמפרטורות וירידה בלַחוּת. ייעשה חם מהרגיל לעוֹנָה בהרים ובפנים הארץ.