Browsing Archives

כ״ב בסיון תשע״ט 25.06.19

יום שלישי כ״ב בסיון תשע״ט 25.06.19


06:10: ועידת בחריין נִפתחת היום בבִּירָה מנאמה בהשתתפות נציגים מ-39 מדינות – בלי נְציגים רִשמיים של ישראל ובלי הרשות הפלסטינית 

06:10: ארצות הברית מטילה סנקציות חדשות על איראן

06:10: שגריר איראן באו"ם: לארה"ב אין כבוד לחוק ולסדר הבין לאומיים

06:10: 14 שריפות מבלונֵי תַבְעֵרָה בעוטף עזה אתמול

06:10: בירושלים יִתקיים היום מפגש מְשוּלָש של היועצים לביטָחון לאומי של ארצות הברית, רוסיה וישראל עם ראש הממשלה נתניהו

06:10: הממשלה אישרה אתמול קיצוץ בתקציב כל משרְדֵי הממשלה

06:10: ועדת ההֶיתֵרים שליד מבקר המדינה דָחֲתָה סופית את בקשתו של נתניהו לקבל תְרומות למימון הוצָאוֹתָיו המשפטיות 

06:10: עוד 84 ימים לבחירות לכנסת ה-22

06:10: התחזית: עֲלִייָה בטמפרטורות. חם מהרגיל

הממשלה אישרה קיצוץ בתַקְציבֵי משרדי הממשלה

הממשלה אישרה אתמול קיצוּץ של 1.2 מיליארד שקלים מִתַקְצִיבֵי משְׂרְדֵי הממשלה לְטוֹבַת מִימוּן פרויקט בִּיטְחוני סודי, סִבְּסוּד הצהרונים וטיפול בנִפְגְעֵי השְׂריפה ביִישוּב מְבוא מודיעים.

הכנסת הִתְכנסה אתמול לדיון מיוחד בנושא הגֵירָעוֹן בתקציב.

 

נִדְחָתָה בקשת נתניהו לקבל תְרומה למימון ההוצָאות המשפטיות

ועדת ההֶיתֵרים שליד מְבקר המדינה דָחֲתָה אתמול סוֹפִית את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל תְרוּמָה ממְקוֹרָבו למימון הוצָאותָיו המִשפטיות.

יום ראשון היה המוֹעֵד האחרון שבו אָמוּר היה ראש הממשלה לְהַגִיש לוועדה דוּ"ח על מַצָבו הפיננסי, כפי שביקשה הוועדה. שִלְשוֹם, בשעה 19:30 בערב, הגיש נתניהו לוועדה בקשה לִדְחוֹת את המועד, אך הוועדה דחתה את בקשתו זו ודחתה סופית את בקשתו לקבל תְרומות ממְקוֹרָבוֹ למימון הוצאותיו המשפטיות.

הוועדה קבעה בעבר כי על ראש הממשלה להחזיר לבן דודו נתן מיליקובסקי את הכספים שכבר קיבל ממנו.

בְּמַקְבִּיל, הגיש נתניהו לאחרונה למבקר המדינה בקשה לקבל הַלְוָואָה ממְקורבו למימון הֲגָנָתו המִשפטית. המבקר טֶרֶם הֵשִיב על בקשה זו.