Browsing Archives

ג׳ בניסן תשע״ט 08.04.19

יום שני ג׳ בניסן תשע״ט 08.04.19


07:00: מחר זה קורה: בעוד 24 שעות יִיפָּתְחוּ הקַלפיות!

07:00: המפלגות עושות מַאֲמָצִים של הרגע האחרון

07:00: לקראת הבחירות  – צה"ל יטיל סֶגֶר על יהודה ושומרון ועל המעברים לעזה

07:00: יום הבחירות הוא יום שַבָּתוֹן

07:00: הנסיעה באוטובוסים וברכבת מחר – חינם

07:00: אז איך אתם מבלים מחר את יום הבחירות – אחרי ההצבעה? עובדים בקלפי? מטיילים? קונים? מנקים את הבית לקראת פסח? מבלים עם המשפחה והחברים?

07:00: ולחדשות האחרות: השָׂכָר המְמוּצָע במשק בחודש ינואר –  10,538 שקלים ברוטו

07:00: האסירים הביטְחוניים דוחים את שְביתת הרעב

07:00: החללית הישראלית 'בראשית' צְפוּיָה לִנְחות על הירח ביום חמישי בערב

07:00: התחזית: יְרידה קלה בטמפרטורות. ביום הבחירות: חם מהרגיל בעונה

זִכְרוּ – מי שמַצְבִּיעַ – מַשְפִּיעַ!

השכר הממוצע במשק בינואר – 10,538 שקלים ברוטו

על פי נְתוּנים שפִּרְסְמה אתמול הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה השָׂכָר המְמוּצָע במֶשֶק בחודש ינואר היה 10,538 שקלים ברוטו.

מהנתונים עולֶה כי 34% מהשְׂכִירִים הִרְוויחוּ בינואר יותר מהשכר הממוצע במשק, ו-66% מהשכירים הרוויחו פחות מהשכר הממוצע במשק.

בָּענַף המֵידָע והתִקְשוֹרֶת השכר הממוצע בחודש ינואר היה 23,117 שקלים.

השכר הממוצע למִשְׂרַת שָׂכִיר של העובדים בתְחוּם ההייטק בינואר היה 23,328 שקלים.

הענף שבו השכר הממוצע היה הנמוך ביותר בינואר היה ענף שֵירותֵי האֵירוּח והאוכל  – 5,146 שקלים.