Browsing Archives

כ״א באדר ב׳ תשע״ט 28.03.19

הלילה – עוברים לשעון קיץ

ישראל עוברת הלילה לשְעוֹן קיץ. בשעה 02:00 בלילה מְזִיזִים את השָעון שעה אחת קָדִימָה – לשעה 03:00. כך נַפְסִיד שְעַת שֵינָה ונַרְוִויחַ שְעַת אור.

שְעון הקיץ יִסְתַיֵים ב-27 באוקטובר, לאחר חג הסוכות.

ארץ זבת חלב ודבש ומלח

חוקרים מדדו לאחרונה במכשירים מדויקים את אחת ממערות המלח הרבות באזור הר סדום שמדרום לים המלח. החוקרים מצאו כי אורך המערה 10 ק"מ והעניקו לה את התואר מערת המלח הארוכה בעולם. עד כה החזיקה בתואר מערה באיראן שאורכה 6.5 ק"מ. למרבה הצער המערה אינה פתוחה לציבור הרחב.

יום חמישי כ״א באדר ב׳ תשע״ט 28.03.19


06:10: סוריה: ישראל תקפה מהאוויר מַחְסְנֵי נשק ליד העיר חלבּ שבצפון סוריה

06:10: צה"ל נֶעֱרָך לקראת יום השנה להפגנות 'צַעֲדַת הַשִיבָה' ליד גֶדֶר הגבול בעזה בשבת

06:10: ישראל דורֶשֶת מחמאס להרחיק את המפגינים מהגדר כדי לְהִימָנַע מֵהֲרוּגִים

06:10: המשלחת המצרית נִפְגְשָה עם ראשי חמאס בעזה בניסיון להביא להַסְדָרָה בין ישראל לחמאס

06:10: ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי: אם הֶסְכֵּם הברקזיט יאוּשַר – אֲפַנֶה את מקומִי למנהיג חדש

06:10: חוֹקרֵֵי מְעָרוֹת: מערת המֶלח בהר סדום שמִדרום לים המלח היא הארוכה בעולם: 10 ק"מ 

06:10: לא לשכוח! הלילה עוברים לשְעון קיץ! יש לְהָזִיז את השעון שעה אחת קדימה

06:10: עוד 12 ימים לבחירות לכנסת ה-21

06:10: עוד 14 ימים לִנחיתת החללית הישְׂרְאלית 'בראשית' על הירח

06:10: התחזית: עֲלִייָה קלה בטמפרטורות. מחר ובשבת – גשם

28.03.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. בצפון עֲדַיִין יִיתָכֵן גשם מקומי.

מחר:

מעונן עם גשם קל ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. הטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעוֹנָה.

שבת:

מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה בטמפרטורות. צְפוּיִים מִמטָרִים מקומיים ברוב אזורי הארץ וייתכנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח.