Browsing Archives

י״ד בשבט תשע״ט 20.01.19

נתניהו יצא לביקור בצ'אד

ראש הממשלה בנימין נתניהו הִמְרִיא הלילה לביקור רִשְמִי בצ'אד. בביקור צְפויים נתניהו ונְשִׂיא צ'אד לְהַכְרִיז על חידוש היְחָסִים הדיפלומטיים בין שתֵי המדינות.

בחודש נובמבר האחרון ביקר נְשיא צ'אד אידריס דבי בישראל לראשונה מאז ניתוק הקְשָרִים בין המדינות בשנת 1972.

ראש הממשלה צָפוּי לָשוּב הלילה לישראל.

יום ראשון י״ד בשבט תשע״ט 20.01.19


06:10: ראש הממשלה בנימין נתניהו יצא לביקור קצר בצ'אד

06:10: נתניהו ונשיא צ'אד צְפוּיִים להכריז על חידוש היְחָסִים הדיפלומטיים בין שתי המדינות

06:10: נתניהו תוקף את היועץ המשפטי לממשלה ואת המשטרה: תופרים תיקים

06:10: דובר משרד המשפטים: לא סִרטונים, לא שִלְטֵי חוצות – רק שיקולים מִקצועיים יִילָקְחו בחשבון בהחלָטַת היועץ על תִיקֵי ראש הממשלה

06:10: בארצות הברית: הַשְבָּתַת המִמְשָל נִכנסת היום לשבוע הרביעי 

06:10: בישראל: השְביתה בשֵירות התַעֲסוקה נִכנֶסֶת היום לשבוע השני. כל לִשְכוֹת התַעֲסוּקָה סגורות

06:10: 120 אלף מְטיילים ביקרו בסוף השבוע בשְמוּרוֹת הטֶבע ובגנים הלְאומיים

06:10: אֲלָפִים גָלְשוּ בסוף השבוע בחרמון הלבן

06:10: עוד 80 יום לבְּחירות לכנסת ה-21

06:10: התחזית: טמפרטורות רגילות לעונה