Browsing Archives

י״א בשבט תשע״ט 17.01.19

ישראל סועֶרֶת

פָּרָשָה חדשה מַסעירה את ישראל וזָכְתָה לשם: פרשת אפי נוה.

הותר לפרסום אתמול כי יו"ר לִשְכַּת עורכֵי הדין עו"ד אפי נוה, שופֶטֶת בית משפט השלום ועורכת דין, הנשואה לשופט, ששמן אסור עדַיִין לפרסום – נֶעֶצְרו ונֶחְקְרו במשטרה. החשָדוֹת: שְחיתוּת ושוֹחַד מיני במִינוּי שופטים.

בערב שוּחְרְרוּ השלושה למַעֲצַר בית.

שרת המשפטים איילת שקד, המקורבת לאפי נוה, אמרה אתמול: זהו יום סוער עבורי כשרה וכאישה.

 

יום חמישי י״א בשבט תשע״ט 17.01.19


06:10: ישראל סוערת סביב 'פרשת אפי נוה': חשד לשוֹחַד מיני לִכְאוֹרָה תְמוּרַת מינוי שופטים

06:10: יו"ר לִשְכַּת עורכֵי הדין עורך הדין אפי נוה, שופטת שלום ועורכת דין, הנשואה לשופט – נֶחקרו אתמול במשטרה 

06:10: שָׂרַת המשפטים איילת שקד: זהו יום סוער עֲבוּרי כשָׂרה וכאישה

06:10: הפרלמנט הבריטי דחה הַצָעַת אִי אֵמוּן בממשלה

06:10: תרזה מיי: זה הזמן לשים את האגו בצד ולמצוא דרך לממש את ההסכם עם האיחוד האירופי

06:10: אתמול נִשְבַּר שִׂיא הביקוש לחשמל בכל הזמנים: 13,060 מגה וואט

06:10: שלג ירד אמש בירושלים, בגוש עציון ובפִסְגות הרי הצפון 

06:10: הלימודים בירושלים מִתקיימים היום כְּסִדְרָם

06:10: עוד 83 ימים לבחירות לכנסת ה-21

06:10: התחזית: קר, עד הצהריים – גשם קל

17.01.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, הטמפרטורות עֲדַיִין יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. עד הצהריים יִיתָכֵן גשם קל בעיקר במרכז ובדרום. בהרים יוסיפו לנשב רוחות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן חלקית. עלייה קלה בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית עם עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון.

 

נטיעות, פירות וירקות כל השנה

נטיעות, פירות וירקות כל השנה

נתונים לקראת ט"ו בשבט

לרגל ט"ו בשבט פִּרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נְתונים על שְטָחִים של מַטָעִים חדשים, על פירות יבשים ועל פירות וירקות טְרִיים בישראל ונתונים של קק"ל על נְטִיעוֹת יַעַר.

שטח הנטיעות החדשות של עֲצֵי פְּרי בשנת תשע"ח (2017/18) הסתכם ב-23,862 דונם, בְּהַשְוואָה ל-39,342 דונם בשנת תשע"ז ול-42,289 דונם בשנת תשע"ו.

בשנת תשע"ח הייתה ירידה של 39.3% בְּסַך הנטיעות החדשות לְעוּמַת השנה הקודֶמֶת. חלה ירידה בנטיעות האפרסקים, פְּרִי הֶהָדָר והעֲנבים. לעומת זאת, חלה עלייה בנטיעות התְמרים, הזֵיתים והאבוקדו.

עץ זית עמוס בפרי, בגליל העליון. MARK NEYMAN (לע"מ)

התפוקה

התְפוּקָה הכולֶלֶת של עֲנַף המַטָעִים לשנת 2018 נֶאֶמְדָה בכ-1.23 מיליון טונות, מתוכם 37% פרי הדר ו– 63% מטעים אחרים. תְפוּקַת המַטָעִים בשנה זו ירדה ב-5% לעומת השנה הקודמת. בתְפוּקַת פרי ההדר נִרשמה ירידה של 16.8% לעומת שנת 2017, ובתפוקת המטעים האחרים נרשמה עלייה של 3.8%.

בְּהַשְוואה לשנה הקודמת נִרשמה עֲלייה מַשְמָעוּתִית בתפוקת האבוקדו והבננות, לעומת ירידה בתפוקת האפרסקים והנקטרינות, תפוחי העץ וענבי המאכל.

נְטיעות יַעַר

בשנת תשע"ח הסתכם שטח נטיעות קק"ל ב-1,800 דונם לעומת 3,000 דונם בשנה הקודמת. מתוך הנטיעות בשנת תשע"ח, 150 דונם ניטעו בשטחים חדשים ו-1,650 דונם ניטעו כשטחי חידוש יער.

57% מהעצים שנטעה קק"ל היו מִמִינים רחבי עלים, בתוכָם מינֵי חוֹרֶש ארץ ישראלי (אלונים, אלות, מיני פרי בוסתן כגון זית ואחרים) וכן אקליפטוסים, שיטים ואחרים.

43% היו ממינים מַחְטָנִיים: כ-25% אורנים וכ-18% מיני מחט אחרים, בעיקר מיני ברושים.

יְבוּא פירות

ישראל מְייבֵּאת פירות טריים ויבשים מארצות רבות: מארה"ב, וייטנאם, תאילנד, מקסיקו, טורקיה, מרוקו, מצריים, גוואטמלה, דרום אפריקה, צרפת, איטליה, ניו זילנד, פולין, סרביה, סין והודו.

 

בתמונה למעלה: ביקור נשיא המדינה שמעון פרס בקיבוץ אלומות בו הוא גדל במהלך ט"ו בשבט. בצילום, סידור פירות לכבוד חג ט"ו בשבט.
 עמוס בן גרשום לע"מ