Browsing Archives

י״ט בתשרי תשע״ט 28.09.18

יום שישי י"ט בתשרי תשע"ט ד' חוהמ"ס 28.09.18


שבת שלום !

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה: נרות שבת, חלות מכוסות וגביע קידוש (ויקיפדיה)

 

הקריאה בתורה שבת חוהמ"ס: פרשת כִּי תִשָּׂא שמות פרק ל"ג פסוק י"ב – פרק ל"ד, פסוק כ"ו

הדלקת נרות: ירושלים 17:52; תל אביב 18:10; חיפה 18:12

מוצאי שבת: ירושלים 19:04; תל אביב 19:05; חיפה: 19:05