Browsing Archives

כ״ט בניסן תשע״ח 14.04.18

עצמאות – סיפורה של מילה

 

את המילה עַצְמָאוּת חידש איתמר בן אב"י בראשית המאה העשרים. בלשון חכמים רגילים ביטויים דוגמת 'ברשות' עצמו', 'לעצמו', 'בעצמו' המדגישים שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, לבדו, ללא עזרת אחרים, ונראה שאלה היו ההשראה לחידוש המילה עצמאות.

 

המידע – מתוך אתר האקדמיה ללשון העברית.