Browsing Archives

ב׳ בתשרי תשע״ח 22.09.17

זה הסתיו

הצילום: גב' אהובה כץ

מבחר כתבות מארכיון "שער למתחיל"

 

הצילום: ויקיפדיה

בתמונה העליונה: עגורים בעמק החולה

בתמונה התחתונה: מסיק זיתים בשומרון