Browsing Archives

כ״ד בסיון תשע״ז 18.06.17

המורים של ילדינו

המורים של ילדינו  

נְתוּנִים לא יְבֵשִים

הלִשכה המרכזית לִסטטיסטיקה פִּרְסְמָה נְתוּנִים על עובדי הוֹרָאָה בישראל.

הנה נתונים אחדים:

בשנת הלימודים תשע"ז מספר עובדי ההוראה בישראל הוא כ-170 אלף (מהם כ- 12,000 עובדי הוראה חדשים), לְעוּמַת כ-164 אלף בשנת הלימודים תשע"ו.

מספרם של עובדי הוראה חדשים במַעֲרֶכֶת נמצא במְגָמַת גידול בעָשׂוֹר האחרון.

בשנים 2017-1998 חָלָה ירידה במספר התלמידים המְמוּצָע לעובד הוראה. בחינוך העברי מספר התלמידים הממוצע למורה ירד מ-10.8 ל-9.5  ובחינוך הערבי מ-14.7 ל-11.2.

מרבית עובדי ההוראה החדשים שנכנסו למערכת בשנים האחרונות עברו הִתְמַחוּת בהוראה.

שִיעוּר האקדמאים שעברו הֲסָבָה להוראה נמצא בעלייה לאורך השנים.

שיעורם של בעלי תואר שני במגמת עלייה נִיכֶּרֶת לאורך השנים. בתשע"ז מַחֲצִית מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי העברי וכשְלִיש מעובדי ההוראה בחינוך העל-יסודי הערבי היו בעלי תוֹאַר שֵנִי.

שיעור עובדי ההוראה בני 50 ומעלה נמצא במגמת עלייה ניכרת לאורך השנים.

נמשכת מגמת העלייה בשיעור הנשים בחינוך הערבי. בתשע"ז היה שיעור המורות בחינוך הערבי היסודי 78%, בחטיבות הביניים 70% ובחטיבות העליונות 55%.

 

בתמונה: תלמידי כיתה א' בשיעור בכיתה עם המורה המחנכת בשנות השישים בבית הספר "תושיה" בכפר מימו (ויקיפדיה)

יום ראשון כ״ד בסיון תשע״ז 18.06.17


06:10: לוחמת משמר הגבול נהרגה בערב שבת בפיגוע דקירה בשער שכם בירושלים

06:10: כוחות הביטחון הטילו סגר על הכפר של שלושת המחבלים שביצעו את הפיגוע

06:10: חייל נהרג ושלושה חיילים נפצעו בתאונה באזור עזה. הג'יפ שנסעו בו הִתְהַפֵּך

06:10: מִשְתַפֵּר מצבו של חבר הקונגרס סטיב סקאליס

06:10: היום: דיון בבקשה של אהוד אולמרט לשחרור מוקדם

06:10: התחזית: חם קצת יותר

המדד עלה ב-0.4%

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מאי ב-0.4%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסְעִיפִים הבאים: הלבשה והנעלה –  10.9% וירקות ופירות – 1.6%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: תקשורת – 0.6% ודיור – 0.3%.

מתחילת השנה עלה המדד הכללי ב-0.7%.

בשניים עשר החודשים האחרונים עלה המדד הכללי ב-0.8%.