Browsing Archives

ל׳ בשבט תשע״ז 26.02.17

שמות המשפחה הנפוצים בישראל

שמות המשפחה הנפוצים בישראל   

אחד מכל 25 ישראלים נקרא כהן או לוי

לקראת יום המשפחה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על שמות המשפחה בישראל בשנת 2016.

שם המשפחה הנפוץ בישראל הוא כהן – יותר מ-180 אלף אנשים נושאים שם משפחה זה. אחריו נפוצים השמות: לוי, מזרחי, פרץ, ביטון, דהן, אברהם ופרידמן.

השם הנפוץ ביותר בקרב המוסלמים הוא אגבאריה, בקרב הנוצרים – ח'ורי ובקרב הדרוזים – חלבי.

ל-87% מהזוגות הנשואים שם משפחה זהה.

75% מהנשים הנשואות ו-10% מהגברים הנשואים שינו את שם משפחתם.

2.3% מאוכלוסיית ישראל נושאים שני שמות משפחה. תופעה זו נפוצה יותר בקרב נשים.

בין הנשים יש קשר בין גיל הנישואין ונשיאת שני שמות משפחה – 20%-25% מהנשים שנישאו בגיל 30 ומעלה נושאות שני שמות משפחה לעומת אחוזים בודדים בקרב הנשים הנישאות בגיל צעיר יותר.

 

לאונרד כהן (ויקיפדיה)