Browsing Archives

ו׳ בתשרי תשע״ז 08.10.16

אסור להכניס לארץ את ארבעת המינים

 

אסור להכניס לארץ את ארבעת המינים

מותר: אֶתרוֹג אחד לכל נוסע

לקראת חג הסוכות מזכיר משרד החַקלאוּת לציבור כי על פי חוק הגנת הצומח, כל נוסע רַשַאי להכניס לגבולות מדינת ישראל אֶתרוג אחד בִּלבַד. שאר המינים לא ניתנים להכנסה לישראל, מֵחֲשָש כי הם נְגוּעִים במַזיקים העֲלוּלִים לִפגוֹעַ בחקלאות המקומית.

בתקופת חגי תשרי השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות מְתַגְבְּרִים את מספר הפַּקָחִים בבִיקוֹרֶת הַגבוּלוֹת, לְנוֹכַח העלייה במספר הנִיסיוֹנוֹת של אנשים פְּרָטִיִים וסוֹחֲרִים להכניס לישראל את ארבעת המינים.

בשנת 2015 משרד החקלאות סִיכֵּל בנתב"ג בלבד ניסיונות הַברָחָה של כ- 650 אתרוגים.

כדי לִמנוֹע עוֹגמַת נֶפֶש מנוסעים אשר הביאו לישראל את ארבעת המינים ממדינות זָרוֹת, מפקחי משרד החקלאות מַעֲנִיקִים להם סט אִישִי תוֹצֶרֶת הָאָרֶץ, הכולל: הדס, ערבה ולולב. את האתרוג, כאמור, רשאים הנוסעים להכניס לישראל.