Browsing Archives

ט״ז באלול תשע״ו 19.09.16

ישראל מצטיינת בקליטה

ישראל מצטיינת בקליטה

כך בתוצאות מחקר חדש

לאחרונה התפרסם מחקר של ה-OECD והאיחוד האירופי שבדק את הִשְתַלבוּתָם של מְהַגרִים בארצות הקוֹלטות. על פי מִמצאֵי המחקר ישראל מקבלת ציונים מצוּיָנִים בקליטת המהגרים החוקיים – העולים החדשים.

המחקר קובע כי בישראל חיה אחת מאוכלוסיות המהגרים הגדולות בין מדינות ה-OECD. הדור הראשון של מהגרים מְהַווֶה 23% מהאוכלוסייה. רק בשתי מדינות שיעור הדור הראשון של המהגרים גבוה יותר: שוויץ – 27% ואוסטרליה – 26%. כאשר מוסיפים את הדור השני של המהגרים, כלומר גם את ילדי המהגרים, ישראל במקום השני ברשימה –  37%, אחרי שוויץ – 39% ולפני אוסטרליה – 36%.

שיעור ילידי חו"ל המשתתפים בכוח העבודה בישראל, בּיַחס לאוכלוסייה המקומית, הוא הגבוה ביותר ב-OECD. שיעורי האַבטָלָה בְּקֶרֶב המהגרים בישראל הוא מהנמוכים ביותר (רק בהונגריה השיעורים נמוכים יותר). גם אחוז המהגרים המְעוּנייָנִים לעבוד אך אינם מוצאים עבודה נמוך לְמַדַי בישראל.

העולים החדשים בישראל חָשִים מעט מאוד אַפְלָיָה במקום העבודה ביחס לכל מדינה אחרת ב-OECD. הארצות שבהן המהגרים מרגישים מופלים מאוד במקום העבודה הן הולנד, אוסטריה וצרפת.

19% מאוכלוסיית ה-OECD חיה מתחת לקו העוני ו-33% מתוכם הם מהגרים. שיעורי העוני בקרב העולים בישראל הוא מהנמוכים בעולם המְפותח. רק בגרמניה ואירלנד המספרים נמוכים יותר.

שיעור הבתים שבבַעֲלוּת עַצמִית בקרב העולים החדשים בארץ הוא יותר מ-60% – מקום שמיני בקרב המהגרים במדינות ה-OECD. שיעורי ההַחזָקָה של בתים בבעלותם של ישראלים ותיקים הוא מעל 70%.
גם שיעורי ההשתתפות בהַצבָּעָה בַּבְּחִירוֹת לכנסת בקרב העולים כמעט זֵהֶה לאלה של הישראלים.

המחקר בדק גם ירידה של מהגרים:

בכל העולם המהגרים החדשים נוֹשרִים וחוזרים לארץ מוֹצָאָם בְּשֶל קְשָיֵי הִיקָלְטוּת. גם בישראל העולים החדשים מְהַווִים בין שְליש למַחֲצִית מן היורדים מישראל בכל שנה. מספר היורדים המְמוּצָע מישראל הוא כ-15 אלף יורדים בשנה.

עולים חדשים בנתב''ג הצילום: אופיס

עולים חדשים בנתב"ג

יום שני ט״ז באלול תשע״ו 19.09.16


08:00: אדם דקר ופצע קשה שני שוטרים בשער הפרחים בירושלים. המחבל נוטרל


08:00: טרור במינסוטה: אדם דקר ופצע קל 8 בני אדם. שוטר הרג את הדוקר


08:00: סוריה: לראשונה מאז הפסקת האש – מטוסי קרב תקפו אתמול בחלב


08:00: ביום רביעי: פגישה של נתניהו עם אובמה בניו יורק


08:00:  אתמול: בשריפה בגבעת מרדכי בירושלים נפגעו קל 36 דיירים


08:00: שינויים בתחבורה בגלל עבודות הרכבת


08:00: עובדי קריית הממשלה בתל אביב חוזרים היום לעבודה


08:00: התחזית: חם יותר