Browsing Archives

כ״ח באייר תשע״ו 05.06.16

סמינר "עברית מירושלים" התקיים ברמת רחל

בשבוע שבין פסח ליום השואה התקיים בקיבוץ רמת רחל בירושלים סמינר "עברית מירושלים".

הסמינר מיועד למורים לעברית במרכזי תרבות ישראל בחבר העמים והשתתפו בו השנה 43 מורים מ- 9 מרכזי תרבות.

המורים שלימדו ברוב השיעורים והסדנאות בסמינר, היו מורים ומדריכים של האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך שהציגו לפני עמיתיהם המורים מחבר העמים מפרי ניסיונם בהוראה באולפנים.

סמינר נתיב 2016

בנוסף לשיעורים ולסדנאות המורים מחבר העמים סיירו בירושלים וביקרו במוזיאון ישראל, ב'יד ושם', השתתפו בטקס יום השואה וערכו קבלת שבת.

המורים חזרו הביתה עמוסי רעיונות פדגוגיים וחוויות.סמינר נתיב 3

איך אומרים בעברית?

איך אומרים בעברית?

תִשאֲלוּ את הטלפון החכם

הידיעה פורסמה לראשונה בג' בחשוון תשע"ה 27.10.14

אם אתם רוצים לדעת מהי הַחֲלוּפָה העברית למילה לועזית, כל שעליכם לעשות הוא לחפש את התשובה

באתר האקדמיה ללשון העברית.

את התשובה אפשר לקבל גם בייִשׂוּמוֹן "החלופון" המופיע במתכונת חדשה לשימוש בטלפונים החכמים ובמחשבי הלוח.

בחלופון יותר מאלפיים מילים לועזיות וחלופותיהן העבריות בלִוויית הסברים קצרים.

בחלופון נלמד, למשל, כי 'חֲלוּפָה' היא החלופה העברית למילה אלטרנטיבה

וכי 'יִישׂוּמוֹן' הוא החלופה העברית למילה אפליקציה.

הנה כתובת אתר האקדמיה ללשון העברית:

http://hebrew-academy.huji.ac.il/Pages/default.aspx


בצילום: דף הבית של אתר האקדמיה ללשון העברית

בצילום: דף הבית של אתר האקדמיה ללשון העברית

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

 

ירושלים – העיר הגדולה בישראל

כ-10 אחוזים מתושָבי המדינה גרים בבירה

לקראת יום ירושלים פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  נתונים ומספרים על ירושלים – בירת ישראל.

הנה נתונים אחדים על ירושלים בשנים 2014 – 2015:

ירושלים היא העיר הגדולה במדינה. בשנת 1948 מנתה אוכלוסיית ירושלים כִּ-84,000 נפש. בסוף שנת 2015 היה מספר התושבים בירושלים כִּ-870,000 נפש – שהם כַּ-10% מכלל תושָבי המדינה.

בסוף שנת 2014 היה מספר התושבים בירושלים 850,000 נפש. 63% מהם הם יהודים ואחרים  –  534,000. 37%  מהם הם ערבים – 316,000.

במהלך שנת 2014 גדלה אוכלוסיית ירושלים בְּ-20,000 תושבים.

שיעור האוכלוסייה הוותיקה המתגוררת בעיר שנים רבות גבוה מאוד בירושלים. יותר משלושה רבעים מתושבי ירושלים (77%) גרים בעיר יותר מֵעשרים שנה.

מבין היהודים בירושלים, שליש (32%) מגדירים את עצמם חרדים, 17% מגדירים את עצמם דתיים, 13% – מסורתיים-דתיים, 15% – מסורתיים לא כל כך דתיים ו-21% – חילוניים.

78% מהתיירים שהגיעו לישראל בשנת 2015 ביקרו בירושלים.