מבזקים

בג"ץ: המדינה חַיֶיבֶת לְגַיֵיס את תלמידי היְשיבות לצבא

תִשְעַת שופטי בג"ץ קבעו היום פֶּה אחד כי המדינה מְחוּיֶבֶת לְגַיֵיס את תלמידי היְשיבות לצבא וכי לא ניתן להמשיך ולהעביר כַּסְפֵּי תְמִיכוֹת לישיבות ולכּוֹלְלִים שתלמידיהם לא מִתְגַיְיסִים.

בהחלטת בית המשפט נִכתב, בין השאר:
"לא נְתונה למדינה הסַמְכוּת לְהוֹרוֹת על הִימָנְעוּת גוֹרֶפֶת מִגִיוסם, ועליה לפעול בְּהֶתְאֵם להורָאות חוק שֵירוּת ביטָחון. בהיעדֵר מִסְגֶרֶת חוקית לפְטוֹר מגיוס, לא ניתן להמשיך ולהעביר כספי תמיכות לישיבות ולכולְלִים עבור תלמידים שלא קיבלו פטור או ששֵירוּתָם הצבאי לא נִדְחָה".
ראש הֶרְכֵּב השופְטים, מ"מ נשיא בית המשפט העליון עוזי פוגלמן, כתב כי "על המדינה לפעול לאֲכִיפַת הוראות חוק שירות ביטחון על תלמידי הישיבות".