מבזקים

20 אלף שוטרים יְאַבְטְחוּ את הבחירות

המשטרה נֶעֱרֶכֶת בכוחות מְתוּגְבָּרים ליום הבחירות לכנסת ה-24. ברחבֵי הארץ יִיפָּרְסו 20 אלף שוטרים לצד לוֹחֲמי מָגָ"ב ומִתְנדבים. השוטרים יִתְפָּרְסו ביותר מ-13,000 קַלְפיות, כדי לשמור על הסֵדר הציבורי וכדי לְהַבְטִיח את קיום ההֲליך הדמוקרטי באופֶן תַקין ובהֶתְאֵם לחוק.

כוחות גדולים, גְלוּיִים וסְמויִים, יפעלו בריכוזֵי הקַלפיות ובקִרְבָתָם כדי לְאַתֵר ולִמְנוע כל פעילות בלתי חוקית, העֲלוּלָה לִפגוע בטוֹהַר הבחירות וּבְקִיוּמָן התַקִין. צְוָותים מיוחדים יְשוּבְּצו ב-400 קַלפִּיוֹת שסוּוְגוּ כקלפיות 'בְּעָיָיתִיוֹת' בַּעֲלוֹת פוטנציאל גבוה לניסְיונות לְזִיוּפִים

לצד ההֵיעָרְכות המִבְצָעית סְביב הקלפיות, נֶעֱרָכים במשטרה להַסְדָרַת התְנועה בדְרכים. מאות אלפֵי מטיילים צְפוּיִים לִפְקֹוד את אֲתָרֵי הבילוי, הפארקים, חופֵי הרחצה והקניונים ביום השַבָּתוֹן.