מבזקים

דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר

יו"ר 'המחנה הממלכתי' השר בני גנץ הגיש ביום ראשון למזכירות הממשלה הַצָעָה להֲקָמַת וַעֲדַת חֲקירה מַמְלַכְתית לאֵירוּעֵי 7 באוקטובר ומלחֶמֶת חַרְבות ברזל. על פי הַצָעתו הוַועדה תַחְקור את כְּלַל האֵירוּעִים שקדמו למלחמה, קַבָּלַת ההחלטות בדְרָגים המְדיני והצְבָאי, וכן את ההִתְנַהֲלוּת של הדרגים בזמן המלחמה.

'יש עתיד' הגישה אתמול בכנסת הצעת חוק להקמת וַעדת חקירה ממלכתית למֶחְדַל 7 באוקטובר.