בריאות ורפואה

מֶחְקָר חדש מְגַלֶה:

מֶחְקָר חדש מְגַלֶה: הצילום: Pixabay

מֶחְקָר חדש מְגַלֶה:

יְרידה בעֲמִידוּת אנטיביוטיקות לילדים 

מֶחקר חדש של בית החולים שיבָּא וקופת החולים מכבי מַצְבִּיעַ על עלייה מַשְמָעוּתִית בעֲמִידוּת של חַיְידַקִים לאנטיביוטיקות המְשַמְשוֹת בילדים. המֶחקר בּוּצַע על 240 אלף דְגִימוֹת.

המחקר הִשְוָוה את עמידות אנטיביוטיקות הילדים היְדועות לאורך שנים, והתוצָאות מַצְביעות על עלייה חַדָה בעֲמִידוּת להן.

הנְתוּנים

מנְתונֵי המֶחקר עולה כי שיעוּר העמידות של ציפרודקס, אנטיביוטיקה לטיפול בדַלֶקֶת בדַרְכֵי השֶתֶן בילדים עמדה בשנת 2017 על 6.2%. אחרי חמש שנים, בשנת 2022, העֲמִידוּת זִינְקָה באוֹפֶן דרמטי ל-20%. 

שיעור העֲמידות של אוגמנטין היה בשְנת 2017 15.5%, ובשְנת 2022 עלה ל-17.7%. שיעור העמידות של האנטיביוטיקה זינט עלה מ-10% ב-2017 ל-12% בשנת 2022. 

המַשְמָעוּת

מַשְמָעוּת העלייה בשיעור העֲמִידוּת היא כי יש סִיכּוּי קטן יותר לכך שהתרופה תעבוד ותְנַצֵח את החַיְידַק. 

אחת מעוֹרְכוֹת המֶחְקָר, פרופסור מיכל שטיין, אמרה כי "טְוַוח היְכוֹלֶת שלנו הולך ומִצְטַמְצֵם. אנחנו בסוף עִידַן האנטיביוטיקה, ובעוד כמה שנים הן כבר לא יהיו יְעִילוֹת. מאוד חשוב שלא לקחת אנטיביוטיקה שלא לְצוֹרֶך".