מבזקים

הממשלה מְעוֹדֶדֶת הַעֲסָקָת עולים בשֵירוּת המדינה

הממשלה אישְרה בישִיבָתָה השְבועית אתמול את הַצָעַת ההַחלטה לִקְבּוֹעַ יַעַד שלפיו אֲחוּז העובדים בשֵירוּת המדינה מִקֶרֶב העולים החדשים לא יִפְחַת מ-3% בְּמַהֲלַך שבע השנים הקרובות. שׂר העֲלִייָה והקְליטה אופיר סופר אמר כי זו "בְּשׂוֹרָה חשובה לעולים וצַעַד נוסָף כחלק ממַטְרַת עִידוּד העלייה לישראל".