מבזקים

163 נשים נִרְצְחוּ על ידי בנֵי זוּגָן בשנים 2018-2004

163 נשים נִרצחו על ידי בני זוגָן בשנים 2018-2004. כך עולה מהדוּ"ח של משרד הרְוָוחָה בנושא אַלִימות במשפחה לשנת 2018, שפרסומו הוקדם לאתמול. 

34% מהנִרצָחות בשנים אלה היו נשים יהודיות שנולדו בארץ. 25% מהנרצחות היו עולות חדשות מחבר העמים. 20% מהן היו עולות חדשות מאתיופיה, 20% היו ערביות. הנתונים אינם כוללים מִקרֵי רצח של נשים על ידי בני משפחה שאינם בני זוג.

עוד עולה מהדו"ח כי 2,478 גברים אלימים ו-6,488 נשים נִפְגְעות אלימות טופלו בשנת 2018 ב-113 מרכזים למְנִיעַת אלימות במשפחה של משרד הרווחה ברחבי הארץ.

בשנת 2018 התקבלו במוקד 118 שמפעיל משרד הרווחה 1,219 פניות של נשים שדיווחו על אלימות מצד בני זוגן. הנשים סובלות מסוּגים מְגוּוָנִים של אלימות – כלכלית, מינית, פיזית ונַפשית.

משרד הרווחה מפעיל 14 מִקְלְטֵי חֵירוּם לנשים נפגעות אלימות ובשנת 2018 שָהוּ בהם 682 נשים ו-1,011 ילדים.